Feedbacktraining voor begeleiders van coassistenten bij programmatisch toetsen

Schrijf je nu in

De Amsterdamse masteropleidingen Geneeskunde starten in september 2021 met programmatisch toetsen. Bij programmatisch toetsen kijken we longitudinaal naar de competentie-ontwikkeling van de student. Als begeleider van coassistenten speel je daarin een belangrijke rol: jouw feedback draagt bij aan de ontwikkeling van de coassistent. Deze training helpt je hoe je jouw rol als begeleider van de coassistent kunt invullen.

‘Feedback als samenspel tussen begeleider en coassistent’

De Amsterdamse masteropleidingen Geneeskunde gaan vanaf september 2021 de coassistenten begeleiden en beoordelen middels programmatisch toetsen. 

In een programmatisch toetsprogramma verschuift de focus, meer dan voorheen, naar de groei en ontwikkeling van de coassistent over een langere periode. Als begeleider van coassistenten verschuift je rol mee: je geeft geen beoordeling meer, maar voert een dialoog gericht op de verdere ontwikkeling van de coassistent. Deze feedbackmomenten worden vastgelegd in het digitale portfolio waarin coassistenten hun vorderingen laten zien. Tijdens deze training leer je hoe je jouw rol als begeleider van de coassistent kunt invullen.

Programma

In de training gaat het om vragen als:  

  • Hoe maak je van een feedbackmoment een gezamenlijke verantwoordelijkheid van begeleider en coassistent?
  • Hoe kun je bevorderen dat feedback ‘aankomt’ bij coassistenten en daadwerkelijk gebruikt wordt?
  • Hoe kun je feedback gebruiken om het zelfsturend vermogen van de coassistent te ontwikkelen?

Je bereidt je voor met een korte e-learning. Hierna leer je in een Zoomsessie hoe je gesprekken kunt voeren met oog voor feedbackgeletterdheid en wordt behandeld hoe feedback op passende wijze in het digitale portfolio van de coassistent genoteerd kan worden. 

Na afloop ben je op de hoogte van actuele inzichten omtrent feedback, kun je de rol van feedback bij programmatisch toetsen beter duiden en heb je geoefend met zowel mondelinge als schriftelijke feedback. 

 

Doelgroep

Iedereen die op enige wijze te maken heeft met het in de praktijk begeleiden van coassistenten, van zowel de VU als van de UvA.

NB. AIOS die de DOO-module Coach de Co (vanaf september 2021) gevolgd hebben, hoeven deze training niet te volgen.

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Data en Inschrijven

In lijn met de geplande invoering van programmatisch toetsen bij de verschillende coschappen wordt deze training tijdig en gericht aangeboden. Er is daarom zowel een open aanbod aan trainingen als een mogelijkheid tot maatwerk.

Wil je je aanmelden voor het open aanbod? Kijk hieronder in het overzicht voor de data.

Aanmelden kan via docentprofessionalisering@vumc.nl, met vermelding van personeelsnummer en voorkeursdatum. Na inschrijving ontvang je ten minste één week van tevoren bericht of er voldoende aanmeldingen zijn.

Wil jij weten of er al maatwerk voor jouw coschap of afdeling op de planning staat? Of heb je een groep van minimaal zes deelnemers? Neem contact op met docentprofessionalisering@vumc.nl

Meer informatie over programmatisch toetsen is te vinden via Programmatisch toetsen in de master geneeskunde - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)

Data 2022

  • Maandag 19 september van 15:30 - 17:30 uur
  • Dinsdag 11 oktober van 15:30 - 17:30 uur
  • Woensdag 16 november van 15:30 - 17:30 uur
  • Donderdag 15 december van 15:30 - 17:30 uur

Locatie

Het open aanbod is in principe online via ZOOM. Het streven is om ook een aantal trainingen fysiek op locatie te laten plaatsvinden. Zodra hier meer informatie over is wordt dat aangegeven achter de betreffende datum.

Accreditatie

Deze training is door de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) geaccrediteerd met 2 punten.

 

 

Meer informatie?

Vraag het aan Simon Verwer