Geriatrieverpleegkundige

Schrijf je nu in

Tijdens de opleiding Geriatrieverpleegkundige leer je door Klinisch Redeneren de normale veroudering en de ontstane pathologie in samenhang met elkaar te brengen. Je vindt het als geriatrie verpleegkundige een uitdaging om de complexe zorgvragen van de ouderen waaronder de Geriatrische Reuzen in kaart te brengen. Hierin stem ja af met de oudere zelf, zijn/ haar mantelzorger(s) en maak je de zorg bespreekbaar in een multidisciplinaire setting.

De zorgvragen die de geriatrische patiënt heeft zijn heterogeen van aard en vragen van de geriatrie verpleegkundige kennis en kunde op gebied van somatische (acute en chronische)  aandoeningen, psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor de somatische, psychische, functionele en sociale welbevinden. De verwevenheid van lichamelijke- en psychosociale problemen in combinatie met effecten op het dagelijks functioneren vraagt een aparte deskundigheid. De ingrijpende en indringende problematiek in de gehele keten van zorg vereist van de geriatrie verpleegkundige een professionele attitude op basis van empathisch vermogen, kennis van de gerontologie en geriatrie en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren. De opleiding wordt aangeboden in thema's waarbij klinisch redeneren en continuïteit van zorg door de hele opleiding heen loopt.

  • Introductie vervolgopleiding
  • Klinisch redeneren
  • Inleiding in de geriatrie
  • Continuïteit van zorg
  • Psychische stoornissen
  • Somatische stoornissen
  • Palliatieve en terminale zorg

Klik hier voor een samenvatting van de leerstof van de opleiding tot geriatrie verpleegkundige.

Doelgroep

Verpleegkundige met een dienstverband met een ziekenhuis (AGZ/GGZ), verpleeghuiszorg, thuiszorg/revalidatie. Data De opleiding start jaarlijks in april en november.

Duur

13/15 maanden waarvan 27 lesdagen.

Accreditatie

Voor deze opleiding kan in samenspraak met VUmc Amstel Academie een CZO (College Zorg opleidingen) erkenning aangevraagd worden. Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend.

Bijzonderheden

Het is mogelijk deze opleiding te volgen waarbij de praktijk grotendeels plaats vindt in een verpleeghuis of thuiszorginstelling, aangevuld met een stageperiode op een afdeling geriatrie. Tevens is het mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd.
De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Aantal deelnemers

Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Op grond van een eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Offerte voor losse lesdagen

Prijs losse lesdag € 185,-. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kunt u vrijblijvend doen bij: Karin Jonker: k.jonker@vumc.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van  Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:    

  • Registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • Een dienstverband met een ziekenhuis (AGZ/GGZ), verpleeghuiszorg, thuiszorg/revalidatie instelling gedurende de opleiding

 

Meer informatie? Vraag het aan

Donna Döpp