Geriatrieverpleegkundige

Schrijf je nu in

In deze opleiding doe je kennis op van de gerontologie en geriatrie en leer je de normale veroudering en de ontstane pathologie met elkaar in samenhang te brengen.

De zorgvragen van geriatrische patiënten vereisen deskundigheid op het gebied van somatische (acute en chronische) en psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor het somatische, psychische, functionele en sociale welbevinden.

De opleiding behandelt thema’s waarbij klinisch redeneren en continuïteit van zorg een rode draad vormen. Je leert complexe zorgvragen, waaronder de ‘geriatrische reuzen’, in kaart te brengen. Daarbij stem je af met de oudere zelf en zijn mantelzorger(s), en maak je de zorg bespreekbaar in een multidisciplinaire setting.

De indringende problematiek in de hele zorgketen vereisen een professionele houding, empathisch vermogen en flexibel gedrag om de steeds wisselende situaties te kunnen signaleren en hanteren.

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit 5 kern EPA’s. Naast de kern EPA’s volg je de leerlijnen: Mijn verpleegkundig leiderschap, Klinisch Redeneren en Ethiek.

Theorie- en praktijkdeel

Het EPA theoriedeel bestaat uit een introductie en 27 lesdagen. Je krijgt een stevige theoretische basis en ontwikkelt de competenties die horen bij de beroepsactiviteiten.

Kern EPA's
LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
LZ-GER-1 Zorgdragen voor de gerontologische zorgvrager
LZ-GER-2 Zorgdragen voor de geriatrische zorgvrager
LZ-GER-3 Zorgdragen voor de psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische zorgvrager

Daarnaast volg je de leerlijnen:

  • Mijn verpleegkundig leiderschap
  • Klinisch redeneren
  • Ethiek

Ga voor de omschrijving van de EPA's naar CZO EPA Bibliotheek

Inschrijving

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Doelgroep

Verpleegkundige met een dienstverband bij:

  • ziekenhuis (AGZ/GGZ
  • verpleeghuiszorg
  • thuiszorg
  • revalidatiecentrum

Duur

13/15 maanden waarvan 27 lesdagen.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding op de pagina Prijstlijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

In samenspraak met Amstel Academie en CZO (College Zorg opleidingen) kan erkenning worden aangevraagd. Na afronding van de scholing/opleiding worden de punten toegekend. Deze opleiding én de losse componenten van de opleiding zijn geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V.

Bevestiging van aanmelding en betaling

De instelling waar je in dienst bent, ontvangt na de aanmeldingstermijn een bevestiging van deelname toegestuurd. Zij ontvangt tevens de factuur die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet worden voldaan.

Aantal deelnemers

Maximum aantal studenten is 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen starten er twee groepen. Definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Is de groep vol dan wordt de student op een reservelijst geplaatst.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Bijzonderheden

Het is mogelijk deze opleiding te volgen waarbij de praktijk grotendeels plaats vindt in een verpleeghuis of thuiszorginstelling, aangevuld met een stageperiode op een afdeling geriatrie. Afhankelijk van je stage, de stageduur ontvang je een diploma dan wel certificaat. Tevens is het mogelijk om losse leereenheden of leeractiviteiten als bijscholing te volgen waarbij je een bewijs van deelname ontvangt.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Andere voorwaarden

Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de eventuele sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij Amstel Academie.

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist:    

  • Registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • Een dienstverband met een ziekenhuis (AGZ/GGZ), verpleeghuiszorg, thuiszorg/revalidatie instelling gedurende de opleiding

 

Meer informatie? Vraag het aan

Donna Döpp en Nina Erkelens