Groepsprocessen

Schrijf je nu in

Waarom gaat de ene groep gewoon aan het werk en de andere niet? Hoe ga ik om met studenten die domineren of ander verstorend gedrag vertonen? Welke processen spelen er in een groep en hoe kan ik dit sturen? Op vragen zoals deze wordt ingegaan tijdens de cursus Groepsprocessen.

De cursus Groepsprocessen (en betrokkenheid in online onderwijs) is een aanvulling op de basismodule didactiek (BKO VUmc - regulier traject). Volg je geen BKO-traject maar ben je wel geïnteresseerd in deze cursus? Laat het ons weten. Als er nog plek is kun je meedoen.

In de basismodule didactiek zijn al heel wat onderwijsdilemma's de revue gepasseerd. De BKO-kandidaat heeft een eigen video geanalyseerd en ook een onderwijsreeks vormgegeven. Op de dynamiek in een groep is echter nog niet heel diep ingegaan. Daarvoor is in deze training meer ruimte. In deze cursus kom je meer te weten over leervoorkeuren van studenten en groepsdynamiek en wordt er geëxperimenteerd met methoden die in de teamcoaching worden gebruikt.

Na afloop van deze cursus bent u in staat:

  • Uit te leggen waaraan een krachtige digitale leeromgeving voldoet
  • Activerende werkvormen in te zetten om groepsprocessen te stimuleren
  • Om een groep te begeleiden vanuit groepsdynamische modellen
  • Om vanuit verschillende kader naar uw eigen onderwijs te kijken

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (dit kan onderdeel uitmaken van een evt. toekomstige BKO).

Reacties van deelnemers

      "Helpt wanneer er conflicten, frustraties, iets anders in groep speelt".

      "Praktische aanknopingspunten voor individueel benadering groep"

In de cursus Groepsprocessen zal ervaren worden hoe het is om online onderwijs te volgen en welke werkvormen daarin geschikt zijn om als groep met en van elkaar te leren. Met activerende werkvormen en digitale tools wordt geprobeerd een afwisselende en krachtige leeromgeving te creëren. Door een juiste afwisseling van instructie en opdrachten wordt gekeken wat de aandacht van de groep vasthoudt en wat motiveert.

Er wordt geleerd hoe groepsprocessen de effectiviteit en sfeer van een groep kunnen beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in natuurlijke ontwikkelingen van groepen, (veranderende) behoeftes van studenten en de rol van de docent. Er wordt geëxploreerd welke (digitale) vaardigheden een docent nodig heeft om groepen te kunnen begeleiden, en hier wordt mee geoefend. Voor deze doelen wordt gebruik gemaakt van verschillende groepsdynamische en onderwijsmodellen, die aansluiten bij de meegebrachte casuïstiek van de deelnemers.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek, om zo concrete antwoorden en tips te formuleren en te oefenen.   

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe kun je in een online omgeving verbondenheid tussen studenten stimuleren?
  • Welke leervoorkeur heb ik zelf en hoe kleurt dit mijn onderwijsgedrag?
  • Hoe is de dynamiek in een groep die zelfstandig aan het werk moet?
  • Waaraan voldoet een goede opdracht zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen?

Wanneer
Vanwege corona-maatregelen vindt de cursus Groepsprocessen in online vorm plaats en beslaat de cursus 2 dagdelen (deelname aan beide dagdelen is een vereiste voor het volgen van deze cursus). De cursus vindt plaats op:

Dagdeel 1: Donderdag 28 oktober 2021 van 09:00 -12:30 uur; en
Dagdeel 2: Donderdag 4 november 2021 van 09:00 - 12:30 uur

Inschrijven
Om in te schrijven stuurt u een mail naar docentprofessionalisering@vumc.nl met vermelding van uw volledige initialen, afdeling, afdelings kostenplaats, personeelsnummer en indien je voor accreditatiepunten in aanmerking komt ook uw BIG-nummer. BKO-deelnemers hebben voorrang bij inschrijving. Als niet BKO-deelnemer bent u wel van harte welkom.

Max aantal deelnemers: 12

Kosten
Deelname aan deze cursus is kosteloos voor docenten die een rol hebben binnen VUmc-compas en de (bio)medische research masters. Wel attenderen wij je op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "voorwaarden".

Accreditatiepunten / Bewijs van deelname
De cursus Groepsprocessen is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing) met 6 punten. Na afloop van de cursus, ontvang je per mail een bewijs van deelname.

Trainer
Geert Buijtenweg, LEARN! ACADEMY, Vrije Universiteit Amsterdam

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering