Groepsprocessen

Schrijf je nu in

Waarom gaat de ene groep gewoon aan het werk en de andere niet? Hoe ga ik om met studenten die domineren of ander verstorend gedrag vertonen? Welke processen spelen er in een groep en hoe kan ik dit sturen? Op vragen zoals deze wordt ingegaan tijdens de cursus Groepsprocessen.

De cursus Groepsprocessen is een aanvulling op de basismodule didactiek (BKO VUmc - regulier traject). Volg je geen BKO-traject maar ben je wel geïnteresseerd in deze cursus? Laat het ons weten. Als er nog plek is kun je meedoen.

In de basismodule didactiek zijn al heel wat onderwijsdilemma's de revue gepasseerd. De BKO-kandidaat heeft een eigen video geanalyseerd en ook een onderwijsreeks vormgegeven. Op de dynamiek in een groep is echter nog niet heel diep ingegaan. Daarvoor is in deze training meer ruimte. In deze cursus kom je meer te weten over leervoorkeuren van studenten en groepsdynamiek en wordt er geëxperimenteerd met methoden die in de teamcoaching worden gebruikt.

Resultaten:

  • Je bent in staat om vanuit verschillende kaders naar je onderwijs te kijken.
  • Je kunt jezelf bewuster bijsturen in het begeleiden van een groep en je weet beter waar je blinde vlekken zitten

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname (dit kan onderdeel uitmaken van een evt. toekomstige BKO).

Reacties van deelnemers

      "Helpt wanneer er conflicten, frustraties, iets anders in groep speelt".

      "Praktische aanknopingspunten voor individueel benadering groep"

Op deze dag worden twee verschillende kijkkaders gehanteerd. In de ochtend focussen we op leervoorkeuren en onderzoeken we hoe we zelf het liefste leren en hoe dat ons eigen onderwijsgedrag kleurt. In de middag kijken we naar de dynamiek in een groep die zelfstandig aan het werk moet. Hoe laat je de verantwoordelijkheid bij hen? Wanneer grijp je in en wanneer niet?

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek, om zo concrete antwoorden en tips te formuleren en te oefenen.   

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Welke leervoorkeuren bestaan er?
  • Welke leervoorkeur heb ik zelf en hoe kleurt dit mijn onderwijsgedrag?
  • Hoe is de dynamiek in een groep die zelfstandig aan het werk moet?
  • Hoe laat je de verantwoordelijkheid bij de groep?
  • Hoe ga ik om met studenten die domineren, of ander verstorend gedrag vertonen?
  • Wanneer grijp ik in en wanneer niet?

Wanneer
Donderdag 16 april 2020 van 09:00 -17:00 uur.
Locatie volgt in de bevestigingsmail na inschrijving.

Inschrijven
Om in te schrijven stuurt u een mail naar docentprofessionalisering@vumc.nl met vermelding van uw volledige initialen, eventuele titels, afdeling, afdelings kostenplaats en personeelsnummer. BKO-deelnemers hebben voorrang bij inschrijving. Als niet BKO-deelnemer bent u wel van harte welkom.

Max aantal deelnemers: 12

Kosten
Deelname aan deze cursus is kosteloos voor docenten die een rol hebben binnen VUmc-compas en de (bio)medische research masters. Wel attenderen wij u op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "voorwaarden".

Accreditatiepunten / Bewijs van deelname
De cursus Groepsprocessen is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau voor Algemene Nascholing) met 6 punten. Na afloop van de cursus, ontvangt u per mail een bewijs van deelname.

Trainer
Jan Willem Grijpma, LEARN! ACADEMY, Vrije Universiteit Amsterdam

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering