Groepsworkshop 'toetsing' (maatwerk)

Schrijf je nu in

Wanneer u en uw collega's een gezamenlijke vraag en/of vragen hebben met betrekking tot toetsing kan er een verzoek gedaan worden om de groepsworkshop 'toetsing' (maatwerk) te laten verzorgen voor u en uw collega's. Zie voor de voorwaarden voor het organiseren van een maatwerk groepsworkshop 'toetsing' het tabblad 'voorwaarden'

Voorwaarden voor het organiseren van een groepsworkshop 'toetsing' maatwerk zijn:

  • Minimaal 6-8 deelnemers (maximaal 15 deelnemers)
  • Deelnemers dienen een onderwijstaak te vervullen binnen het Geneeskunde curriculum of binnen de master Cardiovastcular Research en/of de master Oncology van de faculteit geneeskunde VU
  • Organiseerbaarheid op aanvraag en is alleen mogelijk bij voldoende capaciteit / beschikbaarheid binnen team docentprofessionalisering

Praktische zaken worden in onderling overleg afgestemd

Meer informatie? Vraag het aan

Docentprofessionalisering