Hbo-v & anesthesiemedewerker / operatieassistent

De Hogeschool van Amsterdam en de Amstel Academie bieden samen een gecombineerde opleiding aan tot hbo verpleegkundige en operatieassistent of anesthesiemedewerker.

Het werk van de anesthesiemedewerker en operatieassistent heeft grote overeenkomsten met verpleegkundige zorg. Daarom kun je de opleiding tot anesthesiemedewerker of operatieassistent combineren met de hbo-v opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Je ontvangt dan twee diploma’s in vijf jaar.

Als anesthesiemedewerker ben je samen met de anesthesioloog verantwoordelijk voor het geven van anesthesie tijdens een operatie. De anesthesioloog, het OK-team en de patiënt moeten op jou kunnen vertrouwen. Je zorgt voor alle materialen op de operatiekamer en bewaakt continu de vitale lichaamsfuncties van de patiënt en neemt deze, indien nodig, ook over. Naast veel kennis van de anatomie en de fysiologie van de mens, moet je ook veel weten van medicijnen dus leer je ook over farmacologie. Als anesthesiemedewerker werk je in een groot team in een hoogtechnologische omgeving waar, naast technische vaardigheden, ook communicatieve en sociale vaardigheden van groot belang zijn.

Als operatieassistent heb je een boeiend, zelfstandig en afwisselend beroep. Je maakt deel uit van een professioneel team en hebt uiteenlopende taken. Als operatieassistent ben je een onmisbare schakel in de operatiekamer en kun je tijdens de operatie verschillende rollen hebben. Zo zorg je voor een optimale voorbereiding van de operatie en de patiënt en zet je alle instrumenten en benodigde materialen en apparatuur klaar die de operateur tijdens de operatie nodig heeft. Tijdens de operatie, zorg je in de rol van omloop, ervoor dat onder andere steriele materialen die extra nodig zijn aanwezig zijn en tevens heb je ook administratieve taken. In de rol van instrumenterende sta je steriel aan tafel en zorg je ervoor dat je op het juiste moment tijdens de operatie de instrumenten aan de chirurg geeft. Je brengt samen met de arts de operatie tot een goed einde en werkt als een hecht team samen. Aangezien geen patiënt hetzelfde is, is iedere operatie anders. Dat maakt het beroep zo uitdagend en afwisselend.

De opleiding bestaat uit drie delen:

Jaar 1 en 2: voltijds reguliere HBO-V opleiding aan de HvA
Je volgt de voltijds reguliere HBO-V opleiding aan de HvA. In het eerste jaar (de propedeuse), oriënteer je je op het verpleegkundig beroep en op de opleiding. Je vergaart medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis en -vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens een oriënterende stage van tien weken. Zo kun je zien of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.
Na de propedeuse volgt de hoofdfase. Het eerste jaar daarvan is de kernfase van de opleiding. Je leert de kennis en vaardigheden van een verpleegkundige en hoe je die toepast bij een bepaalde categorie zorgvragers (bijvoorbeeld chronisch zieken of kinderen). Ook start in dit jaar het projectonderwijs. Daarbij leer je om samen te werken en verdiep je je in een gezondheidsvraagstuk. Evidence based practice (werken volgens de beste informatie die beschikbaar is) en klinisch redeneren vormen een rode draad door het onderwijs. Je loopt ook in dit jaar tien weken stage om wat je geleerd hebt in de praktijk te kunnen brengen.

Jaar 3: voltijdprogramma waarin je een minor volgt
Het derde studiejaar is een voltijdprogramma, waarin je een minor volgt. De minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten en duurt 10 weken (1 semester). Het onderwijs wordt verzorgd in nauwe samenwerking met de HvA en vindt voor een deel ook daar plaats. Tijdens het tweede semester loop je twintig weken stage bij de anesthesie op het operatiekamercomplex.

Anesthesiemedewerker
In deze minor volg je de vakken: klinisch redeneren anesthesie, locoregionale technieken, verpleegtechnische vaardigheden anesthesie, anatomie/fysiologie/ziekteleer (AFZ) van het zenuwstelsel en medisch rekenen.
Voorafgaand aan deze minor heb je de minor IKZ gevolgd.
Beklijk ook de website van de HvA

Operatieassistent
In deze minor volg je de vakken: medisch mekenen, operatieve zorg en technieken (OZT), verpleegtechnische vaardigheden (VTV), medische kennis 1 & 2 ( subvakken zoals anatomie, pathologie, OZT per specialisme (bv. orthopedie) en medische techniek, en practica en vaardigheidslessen. Voorafgaand aan deze minor heb je de minor IKZ gevolgd.
Beklijk ook de website van de HvA

Jaar 4:
Het vierde jaar is het laatste jaar van de hoofdfase van de hbo-verpleegkunde en het tweede jaar in de opleiding tot anesthesiemedewerker of operatieassistent. In dit jaar ga je als duaalstudent aan de slag: je combineert je studie met werk. Het afstuderen staat helemaal in het teken van de werkzaamheden als anesthesiemedewerker of operatieassistent in relatie tot verpleegkunde. De praktijk en het onderwijs zijn volledig afgestemd op deze afstudeerfase. Je voert afstudeeropdrachten uit zowel in de praktijk als op school. De theorieweken bestaan voor een deel uit ondersteunend onderwijs bij het afstuderen. Daarnaast krijg je theorieonderwijs om je verder te bekwamen tot anesthesiemedewerker of operatieassistent. Indien je aan alle afstudeervoorwaarden van de hbo-v voldoet, ontvang je aan het einde van dit jaar je hbo-v diploma.

Jaar 5
Het vijfde jaar is het laatste jaar van de opleiding tot anesthesiemedewerker of operatieassistent. In dit jaar word je inservice student. Je opleiding is er op gericht om je een bekwaam beroepsbeoefenaar te laten worden. Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig functioneren in zowel basissituaties als in hoogcomplexe situaties. 

Afwisselend zijn er theorielesblokken op school en praktijkperiodes in het ziekenhuis. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een eigen kwaliteitsonderzoek.

Je ontvangt aan het einde van de opleiding, wanneer je aan alle eisen hebt voldaan, het landelijk erkende CZO- (College Zorg Opleidingen) anesthesiemedewerker / operatieassistent diploma. Het opleidingstraject van Amstel Academie is erkend door het CZO en de International Federation of Nurse Anesthetist (IFNA).

Deze opleiding wordt verzorgd door Amstel Academie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.
Studieprogramma HBO-Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

Doelgroep en sollicitatieprocedure

Voordat je aan de varianten kunt beginnen als HBO-V student moet eerst jaar 1 en 2 van HBO-V voltijd (HvA) probleemloos hebben doorlopen. Bovendien ben je ingeschreven bij de HvA. In het tweede studiejaar jaar 2 kun je solliciteren voor deze varianten volgens sollicitatieprocedure zoals hieronder staat vermeld. De HvA vraagt ook een advies van de studieloopbaanbegeleider.

HBO-Verpleegkunde Hogeschool van Amsterdam

Solliciteren
Zodra je weet dat je de minor wilt gaan doen, en je voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven vermeld, ga je solliciteren bij één van de deelnemende ziekenhuizen.

  • Amsterdam UMC, locatie AMC (020 - 566 9111) en VUmc (020 - 444 4444)
  • OLVG, locatie Oost (020 - 599 9111 ) en West (020 - 510 8911)
  • Groene Hart Ziekenhuis (Gouda, 0182 - 50 50 50)
  • Spaarne Gasthuis – Haarlem en Hoofddorp
  • Tergooiziekenhuizen – Hilversum
  • Noordwestziekenhuisgroep – Alkmaar
  • Waterland ziekenhuis – Purmerend
  • LUMC (Leiden, 071 - 5269111)

Een ziekenhuis heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, dus wees er op tijd bij.

Sollicitatiebrieven die rechtstreeks aan Amstel Academie worden gericht, worden niet in behandeling genomen. Let er dus op dat je je sollicitatiebrief naar een ziekenhuis van jouw keuze stuurt. Het ziekenhuis neemt vervolgens contact met je op.

Als besloten wordt dat je in aanmerking komt voor het volgen van de opleiding, wordt een stageovereenkomst afgesloten. De Hogeschool van Amsterdam meldt jou aan bij Amstel Academie, die de inschrijving verder in gang zet en afhandelt.

Heb je vragen over verpleegkunde of de OA / AM minor op de HvA? Neem dan contact op met Bonita Meek (b.meek@hva.nl). Voor vragen over het beroep anesthesiemedewerker of het duaal traject hbo-v / AM kan je terecht bij Marlou Buiter (m.buiter@amsterdamumc.nl), over het beroep operatieassistent en het duaal traject hbo-v / OA kan je met je vragen terecht bij Marja Geuzenbroek (m.geuzenbroek@amsterdamumc.nl).

Om in te stromen in de opleiding moet je de eerste twee jaar van de hbo-v probleemloos hebben doorlopen. We vragen ook een advies van de studieloopbaanbegeleider.
Zodra je weet dat je deze minor wilt gaan doen, ga je solliciteren bij één van de deelnemende ziekenhuizen.
Strikte voorwaarde: je hebt geen studie achterstand bij aanvang van jaar 3

Meer informatie? Vraag het aan

Marlou Buiter / Marja Geuzenbroek