(Knie) Enkel Voet Orthesen ter correctie van het looppatroon

Deze cursus is erop gericht door middel van gestructureerde analyses van stoornissen (middels zorgvuldig uitgebreid lichamelijk onderzoek) en het lopen (middels gangbeeldanalyse) inzicht te verkrijgen in de oorzakelijke factoren van het pathologische gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne multimedia technologieën, waarbij afgeleide meetsignalen (EMG en grondreactie-krachten) in relatie tot het gaan worden gepresenteerd.

Het doel is door middel va functionele stoornisdiagnostiek de noodzakelijke correctieve of ondersteunende werking van de orthese te specificeren, zodat een optimale voorziening kan worden gerealiseerd. Naast theoretische verdieping is er in elk blok ruime aandacht voor praktijkoefeningen, aan de hand van casuïstiek. Het doel van de cursus is het verkrijgen van inzicht in de biomechanica van het normale en in de oorzaken van het abnormale gaan.

Voor de revalidatiearts en/of fysiotherapeut is het doel de principes van de biomechanica in relatie tot het gaan te beheersen en te kunnen toepassen bij het voorschrijven van een (K)EVO.

Voor de  orthopedisch instrument-/schoenmaker is het doel inzicht te krijgen in de medische aspecten, zoals functiestoornissen en compensatiemechanismen, die aan het abnormale gaan ten grondslag liggen.

Het uiteindelijk doel is dat door het realiseren van de juiste orthese een optimaal functioneel resultaat bereikt wordt voor de patiënt.

Bij de behandeling van patiënten met een slappe parese (zoals bij polio en HMSN) en een spastische parese (zoals bij Cerebrale Parese, status na CVA en MS) vormen de problemen met de loopvaardigheid een belangrijk aandachtspunt. Voor een optimale behandeling is een goede obser­vatie en beoordeling van de functies die van belang zijn bij het lopen noodzakelijk. Door de combinatie van neurologische en orthopedische stoornissen is dit een complex proces.

Deze cursus is erop gericht door middel van gestructureerde analyses van stoornissen (door zorgvuldig uitgebreid lichamelijk onderzoek) en het lopen (door middel van gangbeeldanalyse) inzicht te verkrijgen in de oorzakelijke factoren van het pathologische gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne multimedia technologieën, waarbij afgeleide meetsignalen (EMG en grondreactie-krachten) in relatie tot het gaan worden gepre­senteerd. Het doel is door middel van functionele stoornisdiagnostiek de noodzakelijke correctieve of ondersteunende werking van de orthese te specifi­ceren, zodat een optimale voorziening kan worden gerealiseerd. Naast theoretische verdieping is er in elk blok ruime aandacht voor praktijkoefeningen, aan de hand van casuïstiek.

Het uiteindelijk doel is dat door het realiseren van de juiste orthese een optimaal functioneel resultaat bereikt wordt voor de patiënt.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor revalidatieartsen, revalidatieartsen in opleiding, orthopedisch instrumentmakers/schoenmakers en fysiotherapeuten, die gezamenlijk orthesen verstrekken.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus bedragen Euro 590,- per blok.

De voorkeur gaat uit naar deelname van een koppel bestaande uit (revalidatie-) arts en/of fysiotherapeut en orthopedisch instrumentmaker of -schoenmaker. 

Data en Locatie

De eerstvolgende cursus vindt plaats in 2021.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Inschrijven

Inschrijving is nog niet mogelijk. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een email naar events@vumc.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Ingrid van de Vegte - Event manager Events Center