Kraamzorg in het ziekenhuis

Schrijf je nu in

Op de afdelingen verloskunde van ziekenhuizen werken verpleegkundigen en kraamverzorgenden samen in de zorg voor de vrouw rondom de bevalling en in de kraamperiode. De zorg aan de kraamvrouw en pasgeborene binnen de tweede lijn is vaak complex van aard. En al voert de kraamverzorgende handelingen uit binnen haar beroepsdomein in opdracht van arts, verloskundige en/of verpleegkundige, ze is en blijft verantwoordelijk voor de uitgevoerde zorg. Deze bijscholing is speciaal ontwikkeld voor kraamverzorgenden om hun deskundigheid op peil te brengen.

De kraamverzorgende verleent zorg volgens vaste richtlijnen en procedures en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit vraagt een hoge mate van deskundigheid.

Om deze deskundigheid op peil te houden volg je deze bijscholing en verdiep en verbreed je je kennis.

Het totale programma is opgebouwd uit een zestal modules. Je kunt deze modules ook afzonderlijk volgen. In dat geval ontvang je per module een bewijs van deelname. Alle modules bestaan uit 1 hele lesdag. Module 6 en de voorbehouden handelingen scholing zijn bijeenkomsten van 4 lesuren.

Module 1: (Borst)voeding bij prematuren en dysmaturen
Module 2: Partusassistentie en acute verloskunde in de klinische setting
Module 3: Observeren en signaleren van de kraamvrouw in de kraamtijd
Module 4: Het begeleiden van ouders met psychische problematiek

Module 5: Observeren en signaleren van de (zieke) pasgeborene in de kraamtijd

Module 6: Vroegsignalering, meldcode, Shaken Baby Syndroom

Inhoud modules

Doelgroep

Kraamverzorgenden werkzaam in het ziekenhuis.

Duur

Het programma duurt als geheel 6 dagen, maar is ook per dag, per module af te nemen.

Data

Module 1: 11 maart 2024
Module 2: 27 maart 2024
Module 3: 13 november 2023 en 4 april 2024
Module 4: 11 april 2024
Module 5: 24 januari 2024 en 7 mei 2024
Module 6: 14 december 2023 en 10 april 2024
Het is mogelijk u in te schrijven voor losse modules. Klik op de links hieronder om u direct in te schrijven:
Module 1: (Borst)voeding bij prematuren en dysmaturen
Module 2: Partusassistentie en acute verloskunde in de klinische setting
Module 3: Observeren en signaleren van de kraamvrouw in de kraamtijd
Module 4: Het begeleiden van ouders met psychische problematiek
Module 5: Observeren en signaleren van de (zieke) pasgeborene in de kraamtijd
Module 6: Vroegsignalering, meldcode, Shaken Baby Syndroom
Voorbehouden handelingen. Deze module is alleen op aanvraag beschikbaar.

Prijs 2024 per module:

Module 1: € 168,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 202,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers
Module 2: € 226,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 272,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers
Module 3: € 219,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 269,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers
Module 4: € 223,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 267,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers
Module 5: € 223,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 276,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers

Module 6: € 122,00 voor medewerkers van Amsterdam UMC. € 143,00 voor niet Amsterdam UMC medewerkers

Accreditatie

De bijscholing is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).

Locatie

VUmc Academie
Medische Faculteit (gebouw MF)
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam

Helpdesk

Heeft u een vraag over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Angelique Cornet