Maken van toetsvragen

Schrijf je nu in

Aan welke voorwaarden voldoet een goede toetsvraag? Hoe maak ik een toetsvraag die toepassingsgericht is? Hoe kom ik van een leerdoel tot een toetsvraag? Wat is de 'afdekproef'? De workshop Maken van toetsvragen geeft antwoord op bovenstaande vragen en wordt op maat aangeboden aan een docententeam of afdeling.

De workshop is interactief, u werkt aan de kwaliteit van uw eigen toetsmateriaal. U levert vooraf uw toetsvragen aan en krijgt tijdens de workshop feedback en suggesties ter verbetering. Samen met de toetsexpert verbetert u de aansluiting tussen de leerdoelen van uw onderwijs en de toetsvragen.

Aan het eind van de workshop:

  • heeft u handvatten om goede toetsvragen te maken
  • kunt u de kwaliteit van uw toetsvragen beoordelen
  • kunt u maatregelen nemen om de toetsvragen in de eigen onderwijspraktijk te verbeteren
  • is de afstemming tussen leerdoelen en toetsvragen verbeterd

Wanneer

Maandag 3 februari 2020 van 09:30 -12:00 uur.

Duur

De workshop duurt 2,5 uur.

Locatie

Tenzij anders vermeld vinden de cursussen plaats in een van de gebouwen op de VU-campus.

Inschrijven

Aanmelden kan via docentprofessionalisering@vumc.nl (met vermelding van uw naam, initialen, eventuele titels, afdelingskostenplaats en personeelsnummer).

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden voor hen die onderwijstaken hebben in het VUmc-compas. Wel attenderen wij u op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "Voorwaarden"

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen. u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Docentprofessionalisering