Modules in Bronchoscopy

Schrijf je nu in

Bronchoscopische technieken worden steeds geavanceerder. De afgelopen jaren zijn er interessante diagnostische en therapeutische technieken bij gekomen. Door de invoering van propofolsedatie kunnen wij deze procedures op een veilige wijze uitvoeren met minimale belasting voor de patiënt. Deze toenemende complexiteit stelt steeds hogere eisen aan het team op de behandelkamer. Daarom zijn naast de bronchoscopische technieken ook airway management en het omgaan met complicaties van groot belang.

Het VUmc heeft inmiddels een jarenlange traditie in hands-on cursussen op het gebied van bronchoscopie en airway management. Sinds 2012 bieden wij de cursus “Modules in Bronchoscopy” aan. Binnen een internationaal samenwerkingsverband streven wij naar topkwaliteit, wat tot uiting komt in de indrukwekkende lijst van Nederlandse en buiten­landse tutoren.

Klik hier voor het programma.

Op dag 1 en 2 worden diagnostische technieken behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: basistechnieken voor flexibele bronchoscopie, anatomie van de luchtwegen, TBNA, lineaire EBUS, radiale EBUS en cryobiopsie bij interstitiële longaandoeningen. Daarnaast is er veel aandacht voor airway management en de behandeling van complicaties zoals een acute bloeding.

Dag 3 is gereserveerd voor therapeutische technieken zoals diathermie, cryotherapie, laser, starre bronchoscopie, debulking en het plaatsen van stents.

Tijdens de cursus is er veel tijd gereserveerd voor hands-on sessies en deelnemers krijgen de kans om met bronchoscopen en disposables van verschillende fabrikanten te werken. Sinds afgelopen jaar wordt naast gebruikelijke voordrachten en hands-on sessies ook gebruik gemaakt van live demonstraties om belangrijke aspecten van verrichtingen optimaal toe te kunnen lichten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor longartsen en longartsen in opleiding en verpleegkundigen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor één dag bedraagt Euro 350,-, twee dagen Euro 650,- en drie dagen Euro 800,-. Dit is inclusief het nascholingscertificaat en restauratieve voorzieningen.

Wijze van inschrijven en betaling

U kunt zich inschrijven voor de gehele cursus, maar ook voor de combinatie van dag 1 en 2 of alleen voor dag 3 (betaling verloopt via iDeal).

Data

8 - 10 juni 2022, Amsterdam UMC - Locatie VUmc

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Deelnemers ontvangen na afloop van iedere cursusdag een certificaat.

Organisatie

Patricia van Meekeren en Christel Holwerda-Sluis
Amsterdam UMC Conferences & Events
Email: events@amsterdamumc.nl

Annulering

Annulering van uw registratie dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van uw registratie vóór 8 mei 2022 wordt €35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na genoemde datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Meer informatie? Vraag het aan

Amsterdam UMC Conferences & Events