Palliatieve zorg

Schrijf je nu in

Herkenning en behandeling van patienten in de palliatieve fase, pijn en dyspnoe. Communicatie in tijden van ernstige ziekte, omgaan met onmacht, de invloed van cultuur en eindeleven beslissingen. Veel aios vinden het moeilijk om dit daadwerkelijk in praktijk te brengen. In deze training krijg je hier handvaten voor. Verspreid over twee bijeenkomsten worden bovengenoemde onderwerpen behandeld. Naast de medische inhoudelijke onderwerpen is er ook volop aandacht voor het ontwikkelen van competenties die ertoe bijdragen dat je goede zorg kan geven in de laatste levensfase van de patiënt waarbij aandacht voor kwaliteit van leven voorop staat.

Het onderwijs is kleinschalig, activerend en interactief. Elke bijeenkomst wordt voorafgegaan door een opdracht. Het communicatie onderwijs wordt geoefend met een uitstekende acteur onder begeleiding van docenten. De docenten zijn allemaal inhoudsdeskundig.

Annuleren is mogelijk tot 30 dagen voor de cursusdatum. Mailen naar doo@amsterdamumc.nlmet opgave van reden voor het annuleren. Na inschrijving voor een cursus geldt de volgende regeling:neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt er € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft. De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte. Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent. Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd. NB bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.

Trainingen 2024

Training 1: 4 en 5 april
Training 2: 14 nov en 15 nov

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met het secretariaat: doo@amsterdamumc.nl. Het secretariaat is aanwezig van maandag t/m donderdag.

Meer informatie? Vraag het aan

Klaas Nauta

  1. Is het gevoel van onmacht of frustratie bij samenwerking met een andere discipline (verpleegkundige...
    Bekijk