Quality Improvement Academy

Iedere zorgverlener kan vanuit zijn/haar eigen ervaring genoeg punten bedenken die efficiënter, beter en/of veiliger kunnen binnen de patiëntenzorg. Het verbeteren van deze punten is alleen niet altijd vanzelfsprekend. Door het beschikken over de juiste tools kan jij als zorgprofessional invloed hebben op de kwaliteit, veiligheid en persoonsgerichtheid van zorg. Het doel van de Amsterdam UMC Quality Improvement Academy (QI Academy) is om jou hierbij te ondersteunen.

Toenemende complexiteit, personeelsschaarste en beperkte middelen vragen om continue verbetering van zorgprocessen. Zorgprofessionals op de werkvloer ervaren uit eerste hand wat er tussen hen en de best mogelijke zorg in staat. Zij weten precies waar kansen voor kwaliteitsverbetering liggen. Helaas is het niet eenvoudig om die kansen vanaf de werkvloer om te zetten in een (meetbare) oplossing.

Onderwijs en een verbetercultuur voor interdisciplinaire kwaliteitsverbetering vanaf de werkvloer zijn noodzakelijk om kansen voor verbetering te benutten. De Amsterdam UMC Quality Improvement (QI) Academy richt zich hierop.

De QI Academy is in 2019 opgericht en is een samenwerking tussen het gerenommeerde Institute of Healthcare Improvement (IHI) en het Amsterdam UMC die zich ten doel stelt om:

 • Zorgverleners toe te rusten met de kennis en vaardigheden om zelfstandig kwaliteitsverbeteringsprojecten uit te voeren;
 • Bij te dragen aan een faciliterende verbetercultuur waarin kwaliteitsverbetering, kennisdeling en interdisciplinair samenwerken de norm zijn;
 • Toegang te geven tot en/of onderdeel te zijn van een kwaliteitsnetwerk waar kennis wordt gedeeld of van elkaars kennis wordt gebruik gemaakt.

Het opleidingsjaar bestaat uit drie onderdelen:

 • Maandelijkse bijeenkomsten: Inspirerende gastsprekers van binnen en buiten Amsterdam UMC, trainingen en workshops vormen de rode draad en bieden een platform voor inspiratie, discussie en samenwerking met reeds gevestigde kwaliteitsvebeteraars.
 • E-learnings: Deelnemers maken zich de theorie van kwaliteitsverbetering eigen middels e- learnings van de IHI open school.
 • Uitvoeren van kwaliteitsverbeteringsproject: Om de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk werkt de deelnemer gedurende het jaar aan een kwaliteitsverbeterproject. Er wordt een interdisciplinaire projectgroep gevormd welke wordt begeleid door ervaren deskundigen.

De QI Academy is hiermee de eerste opleiding waarbij zorgprofessionals interdisciplinair worden opgeleid en gefaciliteerd in het initiëren, organiseren en implementeren van kwaliteitsverbeteringen vanaf de werkvloer.

Doelgroep

Zorgprofessionals welke (deels) in de directe patiëntenzorg werkzaam zijn. Medisch specialisten, A(N)IOSsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig teamleiders, apothekers en paramedici zoals: diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Tevens zijn honourstudenten vanuit de HBO-verpleegkunde, geneeskunde en medische informatiekunde welkom.

Duur

De duur van de QI Academy is 12 maanden, september 2022 t/m september 2023, waarvan 13 lesdagen.

Data 2022

Sessie Datum en tijd Locatie
1. Kick-off 15 september 2022, 17.00 - 19.00 uur AMC
2. Project team 29 september 2022, 17.00 - 19.00 uur VUmc
3. Patient experience 13 oktober 2022, 17.00 - 18.30 uur Online
4. Implementation 17 november 2022, 17.00 - 18.30 uur Online
5. Pitch training 15 december 2022, 17.00 - 19.00 uur AMC
6. Safety II 19 januari 2023, 17.00 - 18.30 uur Online
7. Project plan 16 februari 2023, 17.00 - 19.00 uur Online
8. Human factors 16 maart 2023, 17.00 - 19.00 uur VUmc
9. Teamwork 20 april 2023, 17.00 - 18.30 uur Online
10. Transform management training 25 mei 2023, 17.00 uur AMC
11. Leadership 15 juni 2023, 17.00 - 18.30 uur Online
12. Healthcare evaluation 6 juli 2023, 17.00 - 19.00 uur VUmc
13. Defence and Graduation 7 september 2023, 17.00 - 19.00 uur AMC

De maandelijkse contactmomenten zijn over het algemeen iedere derde donderdag van de maand.

Prijs

Voor interne deelnemers zijn er aan deelname geen kosten verbonden.

Voor externe deelnemers: 1250 euro, alleen toegankelijk voor externe deelnemers met een samenwerking met Amsterdam UMC.

Accreditatie

Voor deze opleiding is accreditatie aangevraagd bij de volgende kwaliteitsregisters:

-          V&V
-          Verpleegkundig specialiseren register
-          KNMG-GAIA
-          KNMP
-          Keurmerk fysiotherapie therapeutenregister
-          ADAP

Inschrijfprocedure

Via de aanmeldlink kan er worden ingeschreven voor de QI Academy. Binnen twee weken zal u reactie ontvangen. Hierna zal een intakegesprek volgen met de coördinator QI Academy, Lisanne Van der Roest, en uw eigen leidinggevende. Na dit intakegesprek zal er bevestiging van deelname volgen.

Helpdesk

Heeft u vragen over inschrijven, aanmelden, inloggen in de leeromgeving? Stuur een e-mail naar: qiacademy@amsterdamumc.nl

 

Toelatingseisen

 • De deelnemer is een zorgprofessional en werkt (deels) in de directe patiëntenzorg;
 • De deelnemer is in staat om samen te werken binnen een multidisciplinair team;
 • De deelnemer is in staat om overstijgend te denken;
 • De deelnemer beheerst de Engelse taal voldoende;
 • De deelnemer kan zelfstandig werken en in staat online platforms te gebruiken zoals: Microsoft Teams, ZOOM en Moodle.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Lisanne van der Roest