Regionaal onderwijs: Evidence based Chirurgie

Schrijf je nu in

In deze tweedaagse cursus leer je de belangrijkste toepassingen van de klinische epidemiologie en evidence- based medicine voor de chirurgische praktijk. Je oefent niet alleen in werkgroepen; er is ook de gelegenheid om de theoretische kennis te toetsen achter de PC. Ook worden er interactieve presentaties gegeven. De cursus is bedoeld voor alle arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist met de richting heelkunde, orthopedie, cardio-thoracale chirurgie, plastische chirurgie en urologie.

In deze cursus worden de belangrijkste toepassingen van de klinische epidemiologie en evidence- based medicine voor de chirurgische praktijk geleerd. Vanzelfsprekend komt ook een aantal essentiële epidemiologische begrippen ter sprake, bijvoorbeeld Likelihood Ratio (LR), Absolute Risico Reductie (ARR), Number Needed to Treat (NNT), 95% betrouwbaarheidsinterval (BI), zonder daarbij ingewikkelde methodologie en statistiek te gebruiken.

De tweedaagse cursus wordt tweemaal in het jaar aangeboden en zowel voor AIOS regio I als voor AIOS regio II toegankelijk. De  onderwerpen van deze cursus worden niet alleen geoefend in de werkgroepen, er is ook de gelegenheid om de theoretische kennis te toetsen achter de PC. Een vertegenwoordiger van de werkgroep zal gevraagd worden de resultaten van de zoektocht in de literatuur plenair te presenteren. De werkgroepen worden afgewisseld met interactieve presentaties van de faculty.

Doelgroep

Het regionaal onderwijs is bestemd voor alle arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist met de richting heelkunde, orthopedie, cardio-thoracale chirurgie, plastische chirurgie en urologie.

Daarnaast is het regionaal onderwijs in Nederland verdeeld in regio's. Het regionaal onderwijs dat vanuit VUmc wordt aangeboden valt onder regio I.
De volgende instellingen vallen onder regio I:

  • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
  • Rode Kruis Ziekenhuis
  • Slotervaartziekenhuis
  • Spaarne Gasthuis
  • VU medisch centrum
  • Westfriesgasthuis
  • Zaans Medisch Centrum

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden schriftelijk geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aios. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aios als opleiders.

Cursusdatums 2018

Donderdag 22 november en vrijdag 23 november

Locatie

In de even jaren vindt de cursus plaats in Academisch Medisch Centrum en de oneven jaren in VU medisch centrum.

Organisatie en inlichtingen

VUmc Academie
Romke Langezaal
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
Telefoon: 020 - 4448444
E-mail: regionaalonderwijs@vumc.nl

Planner per instelling

Per instelling is er een verantwoordelijke planner aangesteld die de jaarplanning van alle AIOS binnen de betreffende instelling regelt. Via deze planner wordt de planning voor de cursussen online ingevoerd via een groepsaccount. Eventuele wijzigingen en annuleringen kunnen niet online via de groepsaccount doorgegeven worden, deze dienen altijd gestuurd te worden aan regionaalonderwijs@vumc.nl. Per halfjaar wordt de groepsfactuur opgemaakt en verstuurd aan de instelling.

Neem contact op met je contactpersoon uit onderstaande tabel.

Naam Instelling E-mail adres
Paul van der Voort Spaarne Gasthuis voortvd@spaarnegasthuis.nl
Noëlle Geubbels NWZ Noelle.Geubbels@nwz.nl
Pieter Haasnoot RKZ phaasnoot@rkz.nl
Robert-Jan Coelen SLZ robert-jan.coelen@slz.nl
Usha Coblijn VUmc plannercommontrunk@vumc.nl
Lidewine Daniels WFG L.Daniels@westfriesgasthuis.nl
Stijn Vlek ZMC stijn.v@zaansmc.nl

Zodra de planner zijn opleiding m.b.t. het Regionaal Onderwijs heeft afgerond, dient er nieuwe planner binnen de instelling aangesteld te worden en de VUmc Academie op de hoogte te brengen.

Aantal deelnemers

Per cursus kunnen maximaal 25 aios vanuit regio I en II zich inschrijven. Een aantal weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annuleren

Bij verhindering dien je je door een collega te laten vervangen en deze mutatie schriftelijk door te geven aan regionaalonderwijs@vumc.nl. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum wordt Euro 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Na deze datum wordt het volledige inschrijfgeld aan de instelling doorbelast.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Overige data en locaties

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Romke Langezaal, Maureen van Rooy of Mega Rutten