Researchmedewerker

Een researchmedewerker speelt een essentiële rol in het proces rondom klinisch wetenschappelijk onderzoek. Deze scholing vormt de basis voor het organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens deze module doe je kennis op over de geldende wet- en regelgeving met daarbij behorende toetsingsprocedures. Je leert hoe de kwaliteit binnen klinisch wetenschappelijk onderzoek geborgd wordt en je kijkt kritisch naar je eigen verantwoordelijkheden en de ondersteunende rol die jij binnen een onderzoeksgroep vervult. Dit alles met oog voor de patiëntveiligheid & welzijn.

Flyer Research opleidingen

Inhoud van de opleiding

In deze module wordt een breed aanbod van onderwerpen behandeld. De volgende onderwerpen komen onder andere aanbod:

De module wordt afgesloten met de volgende toetsing:

  • De take-home opdracht kwaliteitsborging
  • De integratieve toets inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek

Inschrijven

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice door een mail te sturen naar: frontofficeamsac@vumc.nl. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. De inschrijving is alleen mogelijk d.m.v. de inschrijflink.

Doelgroep

Alle onderzoeksmedewerkers: researchverpleegkundigen, laboranten, doktersassistenten, medisch secretaresses, apothekersassistenten, verpleegkundigen, verzorgenden etc.

Start en duur

De scholing start jaarlijks in januari en duurt 2-3 maanden.

Lesdagenoverzicht

Lesdagenoverzicht januari 2025

Kosten

De kosten voor 2024 zijn 1490 euro.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan.

Accreditatie

Deze scholing is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de scholing worden de punten toegekend.

Vrijstellingen

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding. Hiertoe dient hij/zij uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Bijzonderheden

Deze scholing is onderdeel van de opleiding Researchcoördinator/-verpleegkundige. Mocht je deze opleiding binnen drie jaar willen volgen dan kun je een vrijstelling krijgen voor het onderdeel "Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek".

De leereenheid 'Inleiding klinisch wetenschappelijk onderzoek' is een uitgebreide/ verdiepende Good Clinical Practice (GCP) scholing en bereid je je voor op het landelijke WMO/GCP examen.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot deze scholing is het volgende vereist:

  • bij voorkeur een ½ jaar werkervaring binnen een onderzoeksgroep
  • beheersing van medische terminologie

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de Amstel Academie. Je vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Warda Jama