Sedatie Praktijk Specialist

De opleiding richt zich op het leren om matige en diepe procedurele sedatie analgesie (PSA) veilig en effectief toe te passen bij patiënten die diagnostische of therapeutische ingrepen ondergaan. De SPS is expert op het gebied van de PSA en werkt zelfstandig met een eigen verantwoordelijkheid.

Voor de patiënt ben je de ingang in de keten van zorg met betrekking tot de procedurele sedatie analgesie (PSA). Als Sedatie Praktijk Specialist beoordeel je zelfstandig de fysieke conditie, je classificeert de patiënt en sluit een informed consent. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de PSA, bewaak je zelfstandig de vitale functies en kun je direct handelen in acute situaties en de juiste interventies toepassen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor ontslag en nazorg op het gebied van de sedatie. Als onderdeel van een multidisciplinair team werk je hoofdzakelijk buiten de operatiekamer op verschillende functieafdelingen en behandelkamers.

Vanaf 2022 start de opleiding twee keer per jaar. Dit is mede mogelijk geworden doordat de Erasmus MC Academie en de Amstel Academie hun krachten hebben gebundeld en een samenwerking zijn aangegaan.

In de opleiding staat het praktijkleren centraal. De lessen vinden digitaal plaats of op locatie bij de Amstel Academie (Amsterdam UMC) of bij de Erasmus MC Academie.

Hieronder vind je een overzicht van de opbouw van de opleiding. Het praktijkleren bestaat uit vier thema’s:

 • Thema 1: pre-sedatiezorg
 • Thema 2: Uitvoeren PSA bij verschillende specialismen
 • Thema 3: Post-sedatiezorg
 • Thema 4: Onderhouden competenties anesthesiemedewerker

Het theoretische deel van de opleiding is verdeeld in vijf modules:

 • Module 1: Inleiding
 • Module 2: Basis sedatiezorg
 • Module 3: Verdieping
 • Module 4: Professionaliteit
 • Module 5: Evaluatie en toetsing

Bekijk hier het jaarrooster voor 2022-2023.

Kosten

De prijs voor de theorieopleiding bedraagt € 6.400,-. Dit is exclusief de verplichte literatuur (die de praktijkinstelling zelf dient aan te schaffen) en exclusief de kosten van het CZO diploma.

Aanmelding

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Vrijstellingen

Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Amstel Academie.

Toelating

Om tot de opleiding Sedatie Praktijk Specialist te kunnen worden toegelaten is een CZO diploma tot Anesthesiemedewerker vereist en dien je een dienstverband van minstens 24 uur per week te hebben. Verder is een professionele leerhouding van belang.

Hierbij worden de volgende eisen gesteld:

 • Actieve leerhouding bij het verzamelen van bewijsstukken van verworven competenties
 • Beheersing Engelse taal voor het lezen van wetenschappelijke literatuur

Meer informatie? Vraag het aan

Geert Verweij