SKO - Senior Kwalificatie Onderwijs

Schrijf je nu in

Voor senior docenten en onderwijs coördinatoren is de Senior Onderwijskwalificatie (SKO) ontwikkeld. Het doel van dit programma is om senior docenten/coördinatoren te bekrachtigen in de verschillende rollen die ze in het onderwijs hebben. De SKO wil docenten ondersteunen bij hun ontwikkeling en hen een platform bieden waarop ze hun ideeën kunnen delen met andere senior docenten.

Het programma van de SKO sluit nauw aan op de dagelijkse praktijk van (toekomstige) senior docenten en biedt ondersteuning bij actuele vraagstukken. Alle deelnemers voeren een innovatieproject uit, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen

Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door het Onderwijscentrum van de VU. De groepen zijn gemengd en deelnemers komen vanuit alle VU-faculteiten, waaronder de medische faculteit.

De SKO kan via twee verschillende trajecten worden behaald: de SKO onderwijskundig leiderschap (SKO-L) en de SKO onderwijskundig specialist (SKO-S). Onder Programma vindt u een toelichting op deze varianten.

Het SKO-programma is opgebouwd langs vijf verschillende rollen die senior docenten binnen de VU-organisatie vervullen: die van visionair, verbinder, ontwikkelaar, coördinator en docent-mentor. Alle senior docenten vervullen deze rollen: zij hebben allen een visie op onderwijs, coördineren curriculumonderdelen of groepen, zijn mentor voor junior docenten en ontwikkelen nieuw onderwijs. De inhoud en specifieke invulling van deze vijf rollen binnen de twee varianten van het SKO-programma verschillen echter van elkaar.

In de SKO-S vormt curriculumontwikkeling de rode draad van het hele traject. De inhoud van het SKO-project altijd een curriculumverbetering/vernieuwing.

Bij de SKO-L lopen de projecten meer uiteen, omdat het leiderschap van de kandidaat centraal staat en daarmee meer de aansturing dan de inhoud van het project. Hoewel het project ook hier een verbetering van de onderwijskwaliteit tot doel heeft, ligt de focus meer op het leidinggeven aan deze ontwikkeling.

Doelgroep

senior docenten/coördinatoren

Deelname

Deelname vindt plaats op voorwaarde van een voordracht vanuit de faculteit, i.c. de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur. Bij VUmc is dat de directeur VUmc School of Medical Sciences.

De voordracht geldt voor beide SKO-varianten. De faculteit hoeft hier geen keus in te maken, de kandidaat geeft zijn of haar voorkeur zelf aan via het inschrijfformulier.

Duur

Het traject omvat ca. 5 opleidingsdagen (meestal gepland op een vrijdag), die worden afgewisseld met een beperkt aantal (2-3) individuele coachingsgesprekken. Daarnaast werkt de deelnemer aan een eigen project, dat betrekking heeft op een onderwijsinnovatie. De tijdsinvestering bedraagt in totaal ongeveer 100 uur.

Procedure

De procedure is als volgt:
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen, meldt u zich bij Team Professionalisering, via docentprofessionalisering@vumc.nl. Vanuit Team Professionalisering ontvangt uw leidinggevende vervolgens een verzoek om een korte motivatie/aanbeveling op papier te zetten. Hierin wordt verwoord waarom de docent een goede kandidaat is voor de SKO en hoe dit traject past in het takenpakket/de loopbaan van betrokkene.

Onderdeel van de SKO is het uitvoeren van een onderwijsinnovatieproject is; het is belangrijk dat daarvoor ook commitment vanuit de leidinggevende bestaat.
Team Professionalisering ‘verzamelt’ alle kandidaten en geeft dat overzicht door aan de directeur VUmc SMS, met de vraag of zij akkoord gaat met een voordracht vanuit onze faculteit.
Na akkoord van de directeur VUmc SMS worden de namen doorgegeven aan de SKO-coördinator van de VU. De kandidaten ontvangen bericht dat ze zich kunnen inschrijven op de website van OCVU.
Onderwijscentrum VU voert intakegesprekken en beslist over de definitieve deelname.

Meer informatie? Vraag het aan

Docentprofessionalisering

Misschien ook interessant?

  1. Bekijk
  2. De verkoever of uitslaapkamer kan een onderdeel zijn van het endoscopiecentrum en behandelafdeling...
    Bekijk
  3. Justitiële huisartsenzorg is zorg voor een bijzondere groep patiënten. Justitiabelen hebben met ze...
    Bekijk
  4. In vervolg op de workshop ‘Organiseer je mailbox’ ga je in deze workshop aan de slag met het en van...
    Bekijk