SKO - Senior Kwalificatie Onderwijs

Schrijf je nu in

Voor senior docenten en onderwijs coördinatoren is de Senior Onderwijskwalificatie (SKO) ontwikkeld. Het doel van dit programma is om senior docenten/coördinatoren te bekrachtigen in de verschillende rollen die ze in het onderwijs hebben. De SKO wil docenten ondersteunen bij hun ontwikkeling en hen een platform bieden waarop ze hun ideeën kunnen delen met andere senior docenten.

Het programma van de SKO sluit nauw aan op de dagelijkse praktijk van (toekomstige) senior docenten en biedt ondersteuning bij actuele vraagstukken. Alle deelnemers voeren een innovatieproject uit, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Het programma wordt georganiseerd en uitgevoerd door docenten van de LEARN! Academy van het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. De groepen zijn gemengd en deelnemers komen vanuit alle VU-faculteiten, (SKO) of zelfs alle VU- en UvA-faculteiten (STQ). Meer informatie hierover is te vinden via de website van de VU (zie ook de link onder het kopje 'Praktisch').

Het SKO-programma is opgebouwd langs vijf verschillende rollen die senior docenten binnen de VU-organisatie vervullen: die van visionair, verbinder, ontwikkelaar, coördinator en docent-mentor. Alle senior docenten vervullen deze rollen: zij hebben allen een visie op onderwijs, coördineren curriculumonderdelen of groepen, zijn mentor voor junior docenten en ontwikkelen nieuw onderwijs.

Doelgroep

Senior docenten/coördinatoren

Deelname

Deelname vindt plaats op voorwaarde van een voordracht vanuit de faculteit, i.c. de portefeuillehouder onderwijs/onderwijsdirecteur. Bij VUmc is dat onze directeur VUmc School of Medical Sciences, Christa Boer.

Duur, frequentie en kosten

Het traject omvat ca. 6 opleidingsdagen, die worden afgewisseld met 3 individuele coachtingsgesprekken. Daarnaast werkt de deelnemer aan een eigen project, dat betrekking heeft op een onderwijsinnovatie. De totale doorlooptijd is circa 12 maanden en de tijdsinvestering bedraagt in totaal ongeveer 160 uur.

Het SKO-traject wordt doorgaans twee keer per jaar aangeboden.

De kosten voor de SKO bedragen 7.850,- Deze worden betaald door VUmc School of Medical Sciences en de VU gezamenlijk. De tijdsinvestering komt ten laste van de afdeling en de kandidaat.

Procedure

Deelname vindt plaats op voordracht vanuit de faculteit. Om in aanmerking te kunnen komen voor de SKO, dient u de BKO te hebben behaald.

De procedure is als volgt:

De procedure is als volgt:

  • Indien u belangstelling heeft om deel te nemen, meldt u zich aan via een bericht aan docentprofessionalisering@vumc.nl
    • Beschrijft u kort het (innovatie)project waaraan u tijdens de SKO wilt werken
    • Vraagt u uw leidinggevende om een korte motivatie/aanbeveling op papier te zetten. Hierin verwoordt hij/zij: waarom u een goede kandidaat bent voor de SKO en hoe dit past in de ontwikkeling van uw takenpakket/loopbaan. Het is belangrijk dat voor uw project ook commitment vanuit uw leidinggevende bestaat. Deze aanbeveling is onderdeel van uw aanmelding.
  • De programmaleiding van VUmc SMS zal bepalen wie vanuit onze faculteit wordt voorgedragen. Hierbij wordt gekeken naar prioriteit en urgentie van (ontwikkelingen in) het onderwijs van VUmc SMS
  • Kandidaten dienen zich daarnaast ook rechtstreeks in te schrijven op de SKO-website van de VU.
  • Zowel VUmc-kandidaten als de SKO-coördinator van de VU worden geïnformeerd wie vanuit onze faculteit worden voorgedragen.
  • De programmaleiding van de SKO voert intakegesprekken en beslist over de definitieve deelname.

Meer informatie over het SKO-programma, inclusief actuele data, kunt u vinden op de website van de VU:

http://learnacademy.vu.nl/nl/opleidingen-cursussen/cursus-senior-kwalificatie-onderwijs/index.aspx