Specialisme ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek.

In het werk van een specialist ouderengeneeskunde zijn verschillende activiteiten met elkaar verweven. Een medische handeling is nooit alleen maar technisch. De communicatie met de patiënt of samenwerking met een collega horen bijvoorbeeld ook bij het werk van de specialist ouderengeneeskunde.

De opleiding is zo vormgegeven dat de opleidingstijd optimaal wordt benut om dit te leren. Vanzelfsprekend staat de competentie medisch handelen, en daarmee de praktijk, centraal in de opleiding. Daarnaast zijn de volgende competenties onderscheiden: communicatie; samenwerking; kennis en wetenschap; maatschappelijk handelen; organisatie; professionaliteit.

Kijk voor meer informatie over de opleiding specialisme ouderengeneeskunde en de aanmeldingsprocedure op de GERION website:

GERION