Start van je Opleiding

Schrijf je nu in

Van jou als aios wordt verwacht dat je in toenemende mate je opleiding zelfstandig vorm geeft. In opleiding zijn lijkt hiermee een klus of opdracht op zich. We willen het niet zwaarder maken dan het is. In deze module bieden we je handreikingen hoe je de opleiding naar jouw behoefte en ervaringen verder kunt inrichten.

De module Active learner gaat over ‘de lead nemen’ en actief het leren in de beroepspraktijk vormgeven.  De aios die deelneemt aan de module Active Learner is bij voorkeur halverwege het eerste jaar van zijn/haar opleiding. Er zijn dan al voortgangsgesprekken gehouden met de opleider en de eerste impressies zijn omgezet in vragen als: ‘Hoe weet ik – naast alle opleidingsplannen – wat ikzelf wil leren?’, ‘Hoe maak ik een individueel opleidingsplan (IOP) dat werkt?’ En áls ik weet wat ik wil leren, hoe pak ik dat aan in een gesprek met mijn opleider?’

In de module Active learner ontwikkel je jezelf tot een proactieve en zelfstandige aios. Je kunt reflecties en feedback omzetten in een plan met SMART geformuleerde doelen en raakt vertrouwd met de eigenschappen van een levenslang lerende professional. 

Na afloop van de module ben je op de hoogte van de modernisering van de medische vervolgopleidingen en kent de termen die daarbij horen. Je kent de verwachtingen van de leden van de opleidingsgroep en weet waar waarop zij aan te spreken zijn. Daarnaast leer je over het functioneren in het team van aiossen en over het belang van zowel de individuele aios als van de groep aiossen om bij te dragen aan een goede opleiding en een goed opleidingsklimaat.

Praktisch

Doelgroep

De module Active learner is bedoeld voor alle eerstejaars aios van alle specialismen. Je bent minimaal drie maanden (bij voorkeur tussen zes- en negen maanden) in opleiding en hebt minimaal één startgesprek gevoerd. Je hebt al wat ervaring opgedaan met een voortgangsgesprek, je weet hoe het curriculum eruit ziet en je bent al wat gewend op de afdeling.

Cursusduur en opzet

De cursus duurt een dag.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle cursussen worden digitaal geëvalueerd. Ook is er tijdens de cursus ruimte voor feedback van aiossen. Het programma wordt getoetst op effectiviteit en tevredenheid van zowel aiossen als opleiders.

Cursusdata 2024

25 september 2024 09:00 - 17:00

22 november 2024 09:00 - 17:00

Kosten

Aiossen van Amsterdam UMC kunnen kosteloos deelnemen aan deze module.

Locatie

Volgt.

Contact en vragen

Wil je meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat DOO: doo@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de button 'inschrijven' kun je je inschrijven. Na afronding van je inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van je inschrijving van noreply@parthen.nl  Ca.2 weken voor de cursus ontvang je de nodige inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Afmelden voor een cursus en annuleringskosten

Na inschrijving voor de cursus geldt de volgende regeling:  

Neem bij verhindering per mail contact op met DOO@amsterdamumc.nl.

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. 

Bij annuleringen op kortere termijn (< 30 dagen) wordt € 300 in rekening gebracht bij jouw afdeling. Je kunt in dat geval wel je inschrijving kosteloos overdragen aan iemand anders mits je dat direct doorgeeft.

De annuleringsregeling geldt ook in geval van ziekte.

Bij ‘no show’ (afwezigheid zonder bericht) wordt te allen tijde de volledige cursusprijs in rekening gebracht bij de afdeling waar je werkzaam bent.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

NB
bij annuleren binnen 30 dagen voor aanvang en ‘no show’ wordt de opleider geïnformeerd.