Teach the Teacher Basis - begeleiden van aios

Schrijf je nu in

Als begeleider van aios speelt u een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Voor het verwerven van medische en niet medische competenties door aios is de kwaliteit van de begeleiding van groot belang. .

Tijdens de training Teach the Teacher Basis - begeleiden van aios ontwikkelt u uw didactische kwaliteiten ten aanzien van het begeleiden van aios.  U wordt geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en over het gebruik van de toets- en beoordelingsinstrumenten.

Daarnaast leert u hoe u uw waarneming kunt omzetten naar een beoordeling. We leggen uit wat het belang is van het geven van feedback. Hiermee gaat u ook oefenen. U leert bovendien hoe u een aios het beste begeleidt, waarbij de nadruk ligt op integratie van onderwijs en opleiden in de werksituatie. Tijdens de training is er aandacht voor de transfer naar uw dagelijkse praktijk.

Programma-onderdelen:

 • Introductie en leerdoelen
 • Medische vervolgopleidingen, achtergrond en actuele ontwikkelingen (CanMEDS, EPA's, bekwaamverklaren)
 • Het aanleren van kennis
 • Motivatie
 • Observeren, beoordelen, toetsen, begeleiden
 • Feedback geven
 • Cyclus van gesprekken, IOP, startgesprek
 • Integratie van onderwijs in de praktijk
 • Supervisie, van een werksituatie een leersituatie maken
 • Het aanleren van vaardigheden
 • Kwaliteitszorg
 • De opleidingsvergadering
 • Terugblik, transfer naar de praktijk

 • Duur: 2 losse dagen (09.00-17.00 uur), met een tussenliggende periode van ongeveer 3 weken
 • De training wordt geleid door een klinisch trainer en een gedragswetenschappelijk trainer
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Voorbereiding en deelname

U ontvangt van tevoren een voorbereidingsopdracht. Deze opdracht kost ongeveer een half tot één uur tijd. Wij verwachten dat u gedurende de gehele training aanwezig bent en dat u actief deelneemt. Na volledige deelname aan de training (inclusief voorbereiding en opdrachten) ontvangt u een certificaat van deelname en worden 12 accreditatiepunten bijgeschreven. U en de opleider in uw opleidingsgroep zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van klinische onderwijskunde in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle trainingen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de training ruimte voor feedback. Om een effectieve transfer naar de praktijk te bevorderen, ontvangt u 3 maanden na de training een email met een samenvatting, tips en een enquête met als doel te achterhalen welke onderwerpen u in de praktijk toepast.

Locatie

Locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Cursusdata 2021

13 september en 14 oktober van 09.00-17.00 uur FYSIEK GEANNULEERD
23 september en 1 november van 09.00-17.00 uur ONLINE
12 oktober en 18 november van 09.00-17.00 uur FYSIEK
15 oktober en 15 november van 09.00-17.00 uur ONLINE
22 november en 15 december van 09.00-17.00 uur ONLINE
25 november en 16 december van 09.00-17.00 uur FYSIEK

Kosten

De kosten voor deze 2-daagse training bedragen € 695,-  

Programmaleider

Mw. drs. J.J. (Jantien) van Santen 

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit
Barbara Franken-Klinkenberg
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
T. 020-44 44292
E. b.franken@amsterdamumc.nl

Inschrijven

Via de link 'Schrijf je nu in' kunt u zich inschrijven. Het is nodig om per academisch jaar een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. 
Na registratie volgt een bevestiging van inschrijving. Een aantal weken voor de cursus ontvangt u inhoudelijke informatie en instructie voor deelname.

Annulering

Bij verhindering dient u zich door een collega te laten vervangen en deze mutatie schriftelijk aan School of Medical Sciences door te geven. Annuleren kan per mail tot een maand voor aanvang van de cursus. Bij annulering tot deze datum brengen wij  €35,- administratiekosten in rekening. Na deze datum volgt een factuur voor het volledige inschrijfgeld.

Meer informatie? Vraag het aan

Barbara Franken-Klinkenberg