Teach the Teacher Verdieping - begeleiden van aios

Schrijf je nu in

Deze training is bedoeld voor begeleiders van aios: stafleden en opleiders in de OOR-regio VUmc, die de Teach the Teacher Basis - begeleiden van aios gevolgd hebben.

Als begeleider van aios speelt u een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen. Voor het verwerven van medische en niet medische competenties door aios is de kwaliteit van de begeleiding van groot belang.

In de training Teach the Teacher Verdieping - begeleiden van aios ontwikkelt u uw gespreksvaardigheden in het begeleiden van aios. Uw kennis uit de Teach the Teacher Basis - begeleiden van aios wordt opgefrist. In deze (vernieuwde) verdiepingstraining staat het oefenen met het voeren van voortgangs,- en beoordelingsgesprekken met aios centraal. Aan de hand van actuele casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk oefent u met trainingsacteurs relevante gesprekken in opleidingssituaties.

Programma-onderdelen:

  • Begeleiden, toetsen en beoordelen
  • Vertalen van CanMeds naar observeerbaar gedrag
  • KPB als instrument voor begeleiding en beoordeling
  • Cyclus van gesprekken en portfolio
  • Basisaspecten van communicatie
  • Oefenen met voortgangs- en beoordelingsgesprekken
  • Transfer naar de praktijk

  • Duur: 1,5 dag: een hele dag (09.00-17.00 uur) en aansluitend een ochtend (09.00-12.00 uur)
  • De training wordt begeleid door een klinisch trainer en een gedragswetenschappelijk trainer
  • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12

Voorbereiding en deelname

U ontvangt van tevoren opdrachten om voor te bereiden.  Wij verwachten dat u gedurende de gehele training aanwezig bent en dat u actief deelneemt. Na volledige deelname aan de training (inclusief voorbereiding en opdrachten) ontvangt u een certificaat van deelname en worden 6 accreditatiepunten bijgeschreven. U en de opleider in uw opleidingsgroep zijn er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling op het gebied van klinische onderwijskunde in de praktijk vorm en inhoud te geven.

Evaluatie en kwaliteitsborging

Alle trainingen worden online geëvalueerd. Ook is tijdens de training ruimte voor feedback. Om een effectieve transfer naar de praktijk te bevorderen, ontvangt u 3 maanden na de training een email met een samenvatting, tips en een enquête met als doel te achterhalen welke onderwerpen u in de praktijk toepast.

Locatie

Volgt nog.

Cursusdata 2021

11 november van 09.00-17.00 uur en 12 november van 09.00-13.00 uur. GEANNULEERD

Programmaleider

Mw. drs. J.J. (Jantien) van Santen 

Organisatie en inlichtingen

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit
Barbara Franken-Klinkenberg
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam
T. 020-44 44292
E. doo@vumc.nl
 

Inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt EURO 695,- per cursus (inclusief administratiekosten, syllabus en restauratieve voorzieningen).

Annuleren

Annulering dient minimaal een maand voor aanvang van de cursus schriftelijk te geschieden.
Bij annulering tot deze datum wordt EURO 35,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Hierna bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.