Training grensoverschrijdend gedrag voor docenten

Schrijf je nu in

Hoe ga je om met ongepaste opmerkingen of gedrag van studenten of collega's? Wat zeg en doe je dan? En wanneer en hoe? het herkennen en bespreekbaar maken van grensoverschrijdende situaties is lastig. In deze training krijg je de inzichten en handvatten die jij als docent nodig hebt om deze situaties sneller te herkennen en er beter mee om te gaan.

Deze training is onderdeel van het aanbod van docentprofessionalisering en is toegankelijk voor docenten van de Faculteit geneeskunde VU en UvA.

De training bestaat uit twee dagdelen waarin centrale begrippen zoals 'sociale (on)veiligheid' en 'grensoverschrijdend gedrag' worden behandeld. Er is veel ruimte voor het delen van ervaringen en reflectie op het eigen handelen en dat van anderen. Met een trainingsacteur wordt vervolgens eigen casuïstiek nagespeeld om te oefenen met het inschatten van verschillende situaties en het toepassen van de juiste gespreksvormen en handelingsrichtingen.

Resultaten:

 • Je bent je bewust van de rol van sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag in jouw onderwijs
 • Je leert grensoverschrijdend gedrag sneller en beter te herkennen
 • Je leert grensoverschrijdend gedrag effectief bespreekbaar te maken
 • Je leert wat je in deze situaties moet doen o.b.v. een meldschema

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (dit kan onderdeel uitmaken van een evt. toekomstige BKO).

Reacties van deelnemers

      "Echt heel leerzaam en constructief".

      "Uiteindelijk was de hele cursus veel interessanter dan ik oorspronkelijk dacht"

"Vergroot het bewustzijn van sociaal (on)veilig gedrag en hoe dat bespreekbaar te maken op een prettige wijze"

De training richt zich op:

 • Bewustwording van en kennis over sociale (on)veiligheid en grensoverschrijdend gedrag
 • Inschatten van situaties en het oefenen met gespreksvormen
 • Weten wat te doen bij grensoverschrijdende situaties

Dagdeel 1:

 • Introductie sociale veiligheid: begrippen en context
 • Zorgwekkend gedrag in het hoger onderwijs
 • Sociale veiligheid en situationele factoren
 • Eigen casuïstiek en reflectie
 • Gespreksvormen

Dagdeel 2:

 • Oefenen eigen casuïstiek met trainingsacteur

Wanneer
De training beslaat 2 dagdelen (deelname aan beide dagdelen is een vereiste voor het volgen van deze training.

Data 2022

 • Dagdeel 1: maandag 13 juni van 09:00 - 12:30 uur
 • Dagdeel 2: maandag 20 juni van 09:00 - 12:30 uur

Locatie
Deze training vindt plaats in één van de VU-gebouwen op de VU-campus. Exacte ruimte volgt na inschrijving per mail..

Inschrijven
Om in te schrijven stuur je een mail naar docentprofessionalisering@vumc.nl met vermelding van volledige initialen, afdeling en personeelsnummer.

Trainingsgroepen bestaan uit 5-7 deelnemers

Wil je nu al grensoverschrijdend gedrag met studenten bespreken? Kijk op de website #zouikwatzeggen voor meer informatie en handige tools.

Kosten
Deelname aan deze cursus is kosteloos voor docenten van de Faculteit geneeskunde VU en UvA. Wel attenderen wij je op onze annuleringsvoorwaarden, zoals opgenomen onder "voorwaarden".

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing).

Bewijs van deelname
Na afloop van de cursus, ontvang je per mail een bewijs van deelname, welke ook inzetbaar is voor de BKO.

Trainer
Dr. Cornelis van Putten, Dantes Psychology Services

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing brengen wij administratiekosten à € 35,- in rekening, ten laste van uw afdelingskostenplaats. Bij verhindering kunt u zich ook (kosteloos) laten vervangen door een collega. Annuleringen en/of vervangingen dienen schriftelijk aan het secretariaat van team professionalisering doorgegeven te worden (docentprofessionalisering@vumc.nl). Team Professionalisering behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de scholing te annuleren, te verplaatsen naar een andere datum en/of in gewijzigde vorm aan te bieden. Wanneer de scholing door overmacht, bv. afwezigheid van de docent, geen doorgang kan vinden zal team Professionalisering een nieuwe datum inplannen.Meer informatie? Vraag het aan

docentprofessionalisering