Tutortraining bachelorjaar 3

Schrijf je nu in

Het curriculum van de opleiding geneeskunde, VUmc-compas, kenmerkt zich door onderwijs in kleine groepen, de studiegroepen. Een groep van 12 studenten zal zich ontwikkelen tot een zelfstandig werkende groep, waarin naast inhoudelijke kennis ook het aanleren van generieke vaardigheden centraal staan. De tutor speelt hierbij een belangrijke rol. Om je optimaal te kunnen voorbereiden op het tutoraat, volg je als nieuwe tutor de tutortraining voor tutoren in bachelorjaar 3. Voor nieuwe tutoren in bachelorjaar 1 en 2 is er een aparte training.

Als tutor in bachelorjaar 3 ben je docent klinisch redeneren, begeleid je het groepsproces en geef je studenten feedback op hun functioneren. Daarnaast ben je beoordelaar van het professionele gedrag en begeleid je de student bij het reflecteren op de professionele ontwikkeling in een individueel gesprek. Om u optimaal te kunnen voorbereiden op het tutoraat, volg je als nieuwe tutor de training voor tutoren van bachelorjaar 3.

Voor nieuwe tutoren in bachelorjaar 1 en 2 is er een aparte training:
Tutortraining bachelorjaar 1 en 2

De training voor tutoren van bachelorjaar 3 bestaat uit:

  • trainingsdag voorafgaand aan semester
  • intervisiebijeenkomst

Tijdens de trainingsdag komt alle benodigde informatie aan bod en is er ruim gelegenheid voor het oefenen van vaardigheden. Je ervaart hoe het is om zelf als student deel te nemen aan een studiegroepbijeenkomst en hoe je daar als tutor in kunt interveniëren. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop studenten leren klinisch redeneren en hoe je dat als tutor kunt stimuleren. Daarnaast wordt geoefend met het geven van feedback op professioneel gedrag en het portfolio. Tijdens de intervisiebijeenkomst blik je terug op deze ervaringen en worden thema’s besproken n.a.v. de eerste studiegroepervaringen. Het volgen van de tutortraining is een voorwaarde om daadwerkelijk als tutor te kunnen starten.  

Data 

Zie voor actuele data de semesterkalender.

  • trainingsdag voorafgaand aan semester - 1 dag in de twee weken voorafgaand aan het semester
  • intervisiebijeenkomst - 2 uur ca. vier weken na aanvang van het semester

Inschrijven 

Je staat automatisch ingeschreven wanneer je voor het eerst tutor zult zijn.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 6 punten.

Informatie 

Wil je meer informatie over het tutoraat of de inhoud van de training? Neem dan contact op met de coördinator tutoraat Anke Kleinveld: jh.kleinveld@amsterdamumc.nl 020-44 45296 (afwezig op woensdagen).

Meer informatie? Vraag het aan

Anke Kleinveld, coördinator tutoraat