Tutortraining jaar 1 en 2

Schrijf je nu in

Het curriculum van de opleiding geneeskunde, VUmc-compas, kenmerkt zich door onderwijs in kleine groepen, de studiegroepen. Een groep van 12 studenten zal zich ontwikkelen tot een zelfstandig werkende groep, waarin naast inhoudelijke kennis ook het aanleren van generieke vaardigheden centraal staan. De tutor speelt hierbij een belangrijke rol. Om u optimaal te kunnen voorbereiden op het tutoraat, volgt u als nieuwe tutor de tutortraining voor bachelortutoren B1 en B2. Voor nieuwe tutoren in bachelorjaar 3 is er een aparte training.

Als tutor begeleidt u het groepsproces en coacht u studenten bij de uitvoering van hun individuele taken (zoals voorzitten en feedback geven). Naast deze begeleidende rol, bent u ook beoordelaar van het professionele gedrag. Daarnaast begeleidt u de student bij het reflecteren op de professionele ontwikkeling in een individueel gesprek. Om u optimaal te kunnen voorbereiden op het tutoraat, volgt u als nieuwe tutor de basistraining voor bachelortutoren B1 en B2.

Het volgen van deze tutortraining is een voorwaarde om daadwerkelijk als tutor te kunnen starten.

Voor nieuwe tutoren in bachelorjaar 3 is er een aparte tutortraining: Tutortraining bachelorjaar 3

De tutortraining voor tutoren van bachelorjaar 1 en 2 bestaat uit:

  • trainingsdag voorafgaand aan semester
  • duo-observatie met een collega
  • intervisiebijeenkomst
  • portfolioworkshop

Tijdens de trainingsdag komt alle benodigde informatie aan bod en is er ruim gelegenheid voor het oefenen van vaardigheden. Vanaf de derde week waarin u actief bent als tutor, gaat u bij een collega in de studiegroep observeren en komt deze collega ook bij u observeren. Het doel hiervan is om eens te zien hoe een ander het aanpakt en elkaar te voorzien van feedback. Tijdens de intervisiebijeenkomst blikt u terug op deze ervaringen en worden thema’s besproken n.a.v. de eerste studiegroepervaringen. Tijdens de portfolioworkshop oefent u met de criteria voor het geven van feedback op een portfolio en het schrijven van een advies aan de examinator professionele ontwikkeling.  

Data

Zie semesterkalender voor de specifieke data.

  • trainingsdag voorafgaand aan semester - 1 dag in de twee weken voorafgaand aan het semester
  • duo-observatie met een collega - 2 uur tussen drie en zes weken na aanvang van het semester
  • intervisiebijeenkomst - 1 dagdeel ca. zes weken na aanvang van het semester
  • portfolioworkshop - 2 uur ca. drie maanden na aanvang van het semester

Inschrijven

U staat automatisch ingeschreven wanneer u voor het eerst tutor zult zijn.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) met 9 punten.

Informatie

Wilt u meer informatie over het tutoraat of de inhoud van de training? Neem dan contact op met de coördinator tutoraat Anke Kleinveld: jh.kleinveld@amsterdamumc.nl 020-44 45296 (afwezig op woensdagen).

Meer informatie? Vraag het aan

Anke Kleinveld, coördinator tutoraat