Venapunctie

Het puncteren van een vene is bedoeld voor het toedienen van intraveneuze medicatie, het plaatsen van een veneuze canule of het afnemen van bloed. In de e-learning training Venapunctie wordt alleen het afnemen van bloed via een venapunctie behandeld. Een venapunctie kan alleen uitgevoerd worden door iemand die daartoe bevoegd is en uitsluitend in opdracht van een arts. Deze e-learning is gericht op de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie.

In deze e-learning training leert u de theorie met betrekking tot venapuncties. Na afloop van de training kunt u de theorie rondom het uitvoeren van een venapunctie benoemen.

In deze e-learning wordt de vaardigheid van de venapunctie behandeld. Nadat de wettelijke kaders voor het verrichten van de venapunctie zijn beschreven, worden de anatomische kenmerken van de voorkeursplaatsen behandeld. Tevens wordt stilgestaan bij de materiaalkeuze zoals naalden, buizen en priksystemen. De uitvoering wordt stap-voor-stap in deelvaardigheden uitgelegd, ondersteund met (video)animaties en foto’s. Tenslotte worden de mogelijke complicaties die bij deze invasieve handeling op kunnen treden behandeld.

Toetsing van de training vindt plaats door middel van een formatieve/diagnostische toets van twintig vragen aan het begin van de training en een summatieve toets van twintig vragen aan het einde van de training.

Doelgroep

Iedere zorgverlener die betrokken is bij de afname van bloed door middel van een veneuze punctie, zoals verpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, (funktie)laboranten, doktersassistenten en (huis-)artsen in opleiding.

Kosten

Voor VUmc Medewerkers € 15,50
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag betaald moet worden uit het afdelingsbudget of dat u via iDeal het bedrag zelf voorschiet om later te laten vergoeden uit uw persoonlijk budget. U dient vooraf met uw leidinggevende te overleggen over de aanschaf van één van deze producten en de financiering daarvan.

Voor Klanten van VUmc Academie € 26,00
Tijdens het inschrijven kunt u aangeven of het bedrag in rekening gebracht kan worden aan uw instelling of dat u via iDeal het bedrag zelf betaald.

Benodigde software

Om de e-learningmodule te kunnen doorlopen maakt u gebruik van een Internetbrowser, zoals Internet Explorer, en een Flashplayer. De handleiding over inloggen kunt u downloaden.

Helpdesk

Het melden van problemen en vragen over inschrijven, aanmelden en inloggen in de leeromgeving kunt u mailen naar: support@vumcacademie.nl.

Algemene voorwaarden

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vindt hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

VUmc Academie