Verpleegkunde HBO-V werken/leren (Duaal)

Schrijf je nu in

Heb je belangstelling voor het verpleegkundig beroep? Ben je op zoek naar een dynamische werkomgeving waar elke dag iets te leren valt? Wil je werken en leren combineren? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Bij de start van de vierjarige HBO-V Duaal opleiding ga je eerst een jaar naar school voor een theoretische basis. Tijdens dit jaar heb je een korte stage op een verpleegafdeling. Als je de propedeuse in jaar één hebt gehaald, begin je in het tweede jaar van de opleiding in de praktijk als student, maar ook als werknemer in VUmc. Een werkbegeleider en een praktijkopleider ondersteunen je bij dit leerproces in de praktijk. Vanaf het tweede jaar werk je voornamelijk in de praktijk en heb je geregeld een aantal lesdagen bij Hogeschool InHolland of de Hogeschool van Amsterdam. Praktijk en theorie wisselen elkaar af.

In het eerste jaar volg je hetzelfde programma als het eerste jaar van de Voltijd opleiding. Als Duaal student krijg je maandelijks zakgeld. Het is dan nog mogelijk om een bijbaan te hebben in tegenstelling tot de daaropvolgende studiejaren. Ook kan er in dat eerste jaar studiefinanciering en een OV kaart worden aangevraagd bij DUO (www.duo.nl).

Vanaf het tweede jaar wissel je om de vijf à zes maanden van verpleegafdeling, waardoor je met verschillende patiëntencategorieën te maken krijgt. Je werkt en leert onder meer op chirurgische en interne afdelingen, een kinder- of een kraamafdeling en de polikliniek. Er staat ook een externe stage op het programma in de psychiatrie bij GGZ InGeest, een MGZ- stage of een buitenlandstage.

In het vierde jaar kies je zelf een verpleegafdeling om je verder te verdiepen in een bepaalde patiëntencategorie. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht. Hiervoor doe je onderzoek of een kwaliteitsproject op verzoek van de leiding van een verpleegafdeling. Soms kan je aansluiten bij een lopend project binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc.

De HBO-V Duaal opleiding duurt 4 jaar. In het eerste jaar volg je hetzelfde programma als het eerste jaar van de Voltijd Opleiding. Je gaat voornamelijk naar school en loopt een korte stage in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Vanaf het tweede jaar ben je werknemer en wissel je het werken af met leren. Je bent dan werkzaam in Amsterdam UMC, locatie VUmc en gaat af en toe een dag of een week naar school.

Carrièremogelijkheden

Met een HBO-V diploma kun je overal in de zorg aan het werk. Dus ook bij ons in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Maar als gediplomeerd verpleegkundige ben je nooit klaar met leren. Er zijn diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

 • In Amsterdam UMC, locatie VUmc zijn diverse zorgeenheden waarvoor een verpleegkundige vervolgopleiding noodzakelijk is. Denk aan neonatologie, kinderverpleegkunde, spoedeisende hulp of oncologie. Door een gespecialiseerde opleiding te volgen verdiep je je in een bepaalde patiëntengroep;
 • Als je je richt op de functie van senior verpleegkundige, combineer je patiëntenzorg met taken ter verbetering van de zorg op een verpleegafdeling;
 • Bij ons werken ook verpleegkundig specialisten; in die functie werk je met grotere zelfstandigheid op een specifiek gebied. We hebben onder andere verpleegkundigen gespecialiseerd in pijnbehandelingen en orgaantransplantaties;
 • Om senior verpleegkundige of verpleegkundig specialist te worden, wordt geadviseerd HBO verpleegkunde te studeren. Voor verpleegkundig specialisten hebben we diverse masteropleidingen en voor senior verpleegkundige zijn er management opleidingen.
 • Wetenschappelijk opgeleide verpleegkundigen werken voornamelijk als beleidsadviseur in één van de zorgdivisies. Ook is de mogelijkheid om je hierin te specialiseren.
 • Een leven lang leren, dat is wat Amsterdam UMC, locatie VUmc belangrijk vindt!

Organisatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc organiseert, samen met Hogeschool InHolland en Hogeschool van Amsterdam, de HBO-V Duaal opleiding. De Hogeschool zorgt voor het theoretische deel en Amsterdam UMC, locatie VUmc voor het praktijkdeel van de opleiding. Hiervoor werken opleiders van de Hogeschool en het Amsterdam UMC, locatie VUmc intensief samen.

 • De HBO-V opleiding van Hogeschool InHolland wordt gegeven in het OZW gebouw aan De Boelelaan te Amsterdam, vlak naast Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 • De HBO-V opleiding van Hogeschool van Amsterdam wordt gegeven in het Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, Amsterdam.

Wij zijn ook aanwezig op de open dagen van Hogeschool INHOLLAND en de Hogeschool van Amsterdam, zie onderstaand overzicht.

 • Carrière-dag: vrijdag 5 april 2019
 • Hogeschool InHolland: zaterdag 6 april 2019, 10.00 - 14.00 uur
 • Hogeschool van Amsterdam: dinsdag 16 april 2019, 18.00 - 21.00 uur

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor schooljaar 2019/2020 is afgerond. In februari 2020 zal de vacature opengaan voor schooljaar 2020/2021. Er is geen mogelijkheid om tussentijds in te stromen.

Arbeidsvoorwaarden

Als student HBO-V Duaal krijg je een contract van 32 uur per week, voor de duur van de opleiding. Dat is inclusief de lesuren bij Hogeschool InHolland of Hogeschool van Amsterdam

HBO-V werken/leren (Duaal)
Als je aangenomen bent voor de HBO-V Duaal opleiding krijg je voor het eerste jaar een leerovereenkomst. In het eerste jaar volg je het Voltijd programma. Je hebt recht op studiefinanciering en krijg je zakgeld van € 450,- per maand. Je moet zelf zorgdragen voor de kosten van je boeken- en collegegeld. Als je na het op tijd behalen van je propedeuse de opleiding vervolgt bij VUmc, krijg je vanaf het tweede jaar een leerarbeidsovereenkomst. Je krijgt dan salaris en je boeken- en collegegeld worden vergoed, ook dat uit het eerste jaar. Het salaris wordt volgens de CAO UMC ingeschaald volgens de leerlingenschaal A. Hierover kan niet worden onderhandeld. Zie onderstaand tabel.

Jaar Salaris (Bruto, fulltime)
2 1557,- bruto
3 1758,- bruto
4 1924,- bruto

Studenten HBO-V Duaal krijgen een contract van 32 uur. Wij bieden onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Toelatingseisen

Voor deze opleiding moet je beschikken over een havo-, vwo- of mbo-4 diploma. Vanaf het tweede jaar ben je minimaal 18 jaar (i.v.m. onregelmatige diensten). Ben je ouder dan 21 jaar en heb je geen van deze diploma's, dan kun je een toelatingsonderzoek aanvragen bij Hogeschool InHolland of Hogeschool van Amsterdam.
VUmc selecteert de studenten voor deze opleiding.

Je spreek- en taalvaardigheden van de Nederlandse taal voldoet aan het niveau van certificaat NT2, staatsprogramma II of vergelijkbaar certificaat NT2 gevolgd aan een ROC.

Wanneer je een buitenlands diploma bezit, moet dit diploma gewaardeerd zijn en aan de minimale vooropleidingseisen voldoen. Dit dien je te hebben gedaan voor je sollicitatie.

Meer informatie? Vraag het aan

Lieke Stoelers
(Recruitment adviseur P&O)