De integrale aanpak van VoorZorg als voorbeeld?

Gepubliceerd op: 16-10-2019

Ruim honderd gemeenten maken momenteel gebruik van VoorZorg, een preventief zorgprogramma voor kwetsbare (aanstaande) moeders. ‘Dankzij deze unieke, integrale aanpak kan VoorZorg als voorbeeld dienen om de JGZ en jeugdhulp naar een hoger plan te tillen.’ Dat stellen Mariëtte Hoogsteder, coördinator Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van Amsterdam UMC, en Silvia van den Heijkant, jeugdarts bij GGD Amsterdam en onderzoeker VoorZorg bij de Academische Werkplaats, in een interview met ZonMw.

In het programma VoorZorg bouwen verpleegkundigen een band op met jonge, kwetsbare moeders. De verpleegkundigen ondersteunen deze moeders op diverse gebieden, waaronder gezondheid en ontwikkeling, maar ook bij het zoeken van een opleiding, huis of baan. Een preventieve en integrale aanpak, zoals VoorZorg, is van belang omdat de zorg voor deze doelgroep erg gefragmenteerd is.

Een uitgangspunt van de Jeugdwet is dan ook dat gemeenten werk maken van een preventieve en integrale zorgaanpak. Om hier meer inzicht in te krijgen, is het onderzoek ‘Voorzorg in het sociale domein’ uitgevoerd. Ellen Reurslag, jeugdarts / arts M&G, onderzocht onder andere in hoeverre gemeenten die gebruikmaken van VoorZorg, profiteren van de inzichten en expertise uit het programma. Daarnaast interviewde ze cliënten, hun VoorZorgverpleegkundigen, professionals in wijkteams, JGZ-managers en beleidsmedewerkers jeugd van gemeenten.

Uit het onderzoek blijkt dat de JGZ en andere vormen van jeugdhulp in de praktijk nog moeilijk samenwerken. Cliënten die niet deelnemen aan het programma VoorZorg moeten voor elke hulpvraag bij verschillende partijen aankloppen. De succesvolle aanpak van VoorZorg zou volgens Hoogsteder en van den Heijkant een voorbeeld kunnen zijn voor de invulling van de preventieve taken van de gemeenten.

Zie hier het hele interview.

Gepubliceerd op: 16-10-2019