Bernard Uitdehaag erelid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Gepubliceerd op: Fri Apr 14 08:52:00 CEST 2023

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft tijdens de Algemene Vergadering op 13 april 2023 Bernard Uitdehaag benoemd tot erelid van de NVN vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de neurologie en de NVN. Uitdehaag is sinds 1987 betrokken bij het MS-onderzoek van Amsterdam UMC. Hij was van 2006 tot en met 2014 bestuurslid van de NVN. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het MS Centrum Amsterdam. Hij vervult zijn verschillende rollen op uitmuntende wijze.

Verdiensten voor NVN

Het erelidmaatschap ontvangt prof. dr. Bernard Uitdehaag onder meer vanwege zijn zeer actieve en positieve rol binnen het bestuur van de NVN, waarvan van 2011 tot en met 2014 in de functie van voorzitter. Als voorzitter was hij vernieuwend en verbindend. Vernieuwend, omdat onder zijn voorzitterschap de nieuwe strategie van de NVN Gezondheid Hoofdzaak met vijf hoofdzaken in de vorm van een kort filmpje werd gegoten waar duidelijk uit naar voren komt waar neurologen voor staan. Ook vandaag de dag is dit nog actueel en dient het als uitgangspunt voor de jaarthema’s van de NVN. De verbindende kracht van Uitdehaag kwam duidelijk naar voren tijdens verenigingsbijeenkomsten over controversiële onderwerpen. Hij heeft de gave om alle meningen te horen, waarna hij deze vervolgens meesterlijk kon integreren in een standpunt waarin iedereen zich kon vinden.

 • MS-zorg

  Als MS-Neuroloog komt Uitdehaag op voor de belangen van alle mensen met MS. Voor patiënten staat hij altijd klaar met advies dat hij op een rustige en begrijpelijke manier geeft. Door het opzetten van de one-stop poli is het nu mogelijk voor alle mensen met MS in Nederland om met één bezoek aan het MSCA een second opinion te ontvangen over hun diagnose en/of behandeling. Op deze manier krijgen alle mensen met MS in Nederland toegang tot de expertise van het MSCA.
  Omdat niet iedereen behandeld kan worden in Amsterdam is het voor Uitdehaag belangrijk om de kwaliteit van de MS-zorg in heel Nederland te verbeteren. Zo heeft hij een app ontwikkeld voor neurologen waarmee de diagnose MS makkelijker te stellen is, ook is middels videoconferenties wekelijks overleg tussen collega MS-neurologen in het land tezamen met de MS-experts van het MS Centrum Amsterdam opgezet. Uitdehaag heeft in diverse (inter)nationale commissies en werkgroepen gezeten om de zorg te verbeteren. Zo heeft hij onder meer deel uitgemaakt van de internationale commissie die de richtlijn heeft opgesteld voor het stellen van de diagnose wereldwijd.

  MS-onderzoek

  Uitdehaag onderscheidt zich doordat hij naast neuroloog ook epidemioloog is. Het verzamelen van data en het meten van het ziekteverloop met uitkomstmaten zijn de rode draad van zijn onderzoek. Uitdehaag heeft aan vele internationale studies meegewerkt, onder andere belangrijke studies naar nieuwe effectieve behandelingen voor MS. Naast de vele belangrijke MS-publicaties waar hij bij betrokken was, zijn er onder zijn leiding 35 MS-onderzoekers gepromoveerd. Enkele unieke onderzoekslijnen:

  * opzetten van een database met gegevens over mensen met MS (de eerste big data verzameling over MS)

  * ontwikkelen van nieuwe uitkomstmaten voor ziekte achteruitgang bij mensen met MS (gebruik van armen en de mening van naasten).

  * Project Y; in dit onderzoek worden alle Nederlanders met MS geboren in 1966 onderzocht. Dit levert nieuwe inzichten over de grote verschillen in ziektebeloop tussen patiënten.

  Directeur MS Centrum Amsterdam

  Uitdehaag heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het verbinden van het fundamentele en klinische onderzoek binnen het MSCA en heeft op deze wijze unieke samenwerkingen gestimuleerd die leiden tot nieuwe doorbraken in het MS-onderzoek. Dankzij zijn dienstbaar leiderschap hoort het MSCA op de wereldranglijst nog steeds bij de top vijf op basis van wetenschappelijke output (www.expertscape.com). Op 1 april 2023 heeft Uitdehaag het directeurschap overgedragen aan prof. dr. Joep Killestein. Uitdehaag blijft verbonden aan het MS Centrum Amsterdam als MS-neuroloog.

  Symposium

  Op 25 mei wordt bij het symposium De Kracht van Data ter ere van het 25-jarig bestaan van het MS Centrum Amsterdam afscheid genomen van prof. dr. Bernard Uitdehaag als directeur van het centrum. Bent u niet uitgenodigd, maar wilt u wel graag komen? Mail naar mscentrum@amsterdamumc.nl

Gepubliceerd op: Fri Apr 14 08:52:00 CEST 2023