BRAINS: Onderzoek naar de bloed-hersenbarrière

Gepubliceerd op: Fri Sep 29 15:57:00 CEST 2023

Onderzoekster Elga de Vries zal in een nieuw onderzoeksproject uitzoeken wat er bij hersenaandoeningen met de bloed-hersenbarrière gebeurt. Met die kennis wil zij modellen ontwikkelen waarin je kunt zien hoe de barrière zich gedraagt bij een specifieke hersenaandoening. Dit is een belangrijke stap, omdat het kan worden gebruikt om behandelingen te verbeteren en te ontwikkelen. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit de een het nieuwe samenwerkingsverband BRAINS..

Bloed-hersenbarrière

Een van de aandachtsgebieden van BRAINS is onderzoek naar de bloed-hersenbarrière en het ontwikkelen van hersen specifieke onderzoekstechnieken. Het eerste onderzoek dat nu van start gaat binnen BRAINS, is een onderzoek naar de bloed-hersenbarrière van Amsterdam UMC. De bloed-hersenbarrière beschermt je hersenen. Goede stoffen mogen erdoor, slechte stoffen worden tegengehouden. Helaas worden medicijnen ook vaak tegengehouden. Dit is een groot probleem bij de behandeling van hersenaandoeningen zoals epilepsie. Bij hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose (MS) werkt de bloed-hersenbarrière niet goed. Dit kan bijdragen aan de ziekte of deze zelfs veroorzaken.

Over BRAINS

BRAINS is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, Hersenstichting en Stichting MS Research. Binnen deze samenwerking bundelen de gezondheidsfondsen gedurende 10 jaar hun publiek-private toeslagen voor Onderzoek & Innovatie. Samen met Health~Holland hebben de fondsen de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar in onderzoek. BRAINS richt zich op aandoening overstijgende vraagstukken. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening.

v.l.n.r.: David Verschoor, directeur Hersenstichting; Kirstin Heutinck, directeur Stichting MS Research; Laila El Aziz, programma manager Health~Holland; Elga de Vries, hoogleraar Neuro-immunologie, Amsterdam UMC; Marco Blom, wetenschappelijk directeur Alzheimer Nederland; Laura M’Rabet MT-lid Kennis en Innovatie Epilepsie NL; Laura Valstar, Kennis en Innovatie, Hersenstichting / programma coördinator BRAINS.

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld aan BRAINS ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Gepubliceerd op: Fri Sep 29 15:57:00 CEST 2023