Efficiënter spreekuur met vragenlijsten vooraf

Gepubliceerd op: 07-12-2020

Hoe gaat het met uw MS? Deze vraag is al deels beantwoord voor het spreekuur, doordat mensen met MS enkele weken voor hun afspraak een vragenlijst invullen. Dit zorgt voor een consult dat beter is afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten. In de volgende fase van dit project wordt gekeken naar het verminderen van de tijdsduur voor het invullen van de vragenlijsten, zonder dat er informatie verloren gaat.

Bij MS kunnen patiënten last hebben van veel verschillenden symptomen. Niet iedereen ervaart dezelfde symptomen en de symptomen veranderen in de loop van de tijd. Hoe weet je of een klacht een MS-symptoom is en dat het goed is om het te bespreken met je neuroloog of revalidatiearts? Om te zorgen dat de juiste onderwerpen aan bod komen tijdens het spreekuur met een neuroloog of revalidatiearts is dit project met het uitsturen van vragenlijsten opgestart.

Efficiënter spreekuur

Het MS Centrum Amsterdam stuurt enkele weken voor het spreekuur vragenlijsten naar een MS-patiënt met vragen over hoe het met hem of haar gaat. Deze digitale vragenlijsten worden ook wel Patient Reported Outcome Measures, ofwel PROMs genoemd. De antwoorden komen rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en zijn zowel voor de patiënt als voor de neuroloog/revalidatiearts zichtbaar. Dankzij de vragenlijsten kan tijdens het spreekuur sneller ingegaan worden op symptomen die een behandeling nodig hebben. In een kleine studie met vragenlijsten bleek dat de antwoorden op de vragenlijsten inderdaad de kwaliteit en efficiëntie van het spreekuur kan verbeteren en dat zowel de zorgverleners als patiënten er erg tevreden over waren.

Meer weten, minder vragen

In deze nieuwe fase van het project zullen enkele MS-neurologen en revalidatieartsen van het MS Centrum Amsterdam gaan werken met deze vragenlijsten. In deze fase wordt gekeken hoe er nog efficiënter informatie verkregen kan worden over het welbevinden van de patiënten zonder dat de vragenlijsten te lang worden en het invullen teveel tijd kost. Hiervoor worden naast de gewone vragenlijsten ook CAT vragenlijsten getest. Bij de CAT vragenlijsten wordt gebruik gemaakt van Computer Adaptief Testen (CAT). Daardoor selecteert de computer na een startvraag steeds de volgende vraag op basis van het antwoord dat gegeven wordt door de patiënt. Het aantal vragen dat beantwoord moet worden is kleiner en daardoor is de tijdsduur voor het invullen minder.

Meer onderzoek

Het doel van dit zorgproject is om beter zicht te krijgen in hoe het met patiënten gaat en om samen de zorg beter af te stemmen op de individuele behoeften. De informatie uit de vragenlijsten kan - indien  toestemming gegeven is door de patiënt - ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Gepubliceerd op: 07-12-2020