Nieuw vanaf 2022: cursus Oogheelkundig medewerker

Gepubliceerd op: Mon Jun 28 15:00:00 CEST 2021

In januari 2022 start een geheel vernieuwde cursus Oogheelkundig medewerker bij VUmc Academie. Een breed opgezette training waarbij leren van en met elkaar centraal staat. We spraken met operatieassistent oogheelkunde Mirthe Doppenberg en opleider VUmc Academie Elise Tromp-Jabroer, beiden verantwoordelijk voor de ontwikkeling.

Elise: “De nieuwe cursus Oogheelkundig medewerker is een doorontwikkeling van de basiscursus OK-vaardigheden en de vervolgmodule Oogheelkunde. Voorheen volgden deelnemers beide na elkaar over een periode van soms wel een jaar. Nu zijn de basiscursus en de vervolgmodule samengevoegd tot één en is de duur van de gehele cursus zes maanden.”

Dieper ingaan op de stof
Wat betreft hoeveelheid stof verandert er niet veel, wel wordt dieper ingegaan op de materie en de verschillende ingrepen. “Dat is echt een meerwaarde van deze nieuwe cursus”, zegt Mirthe. “Bovendien is het heel breed opgezet. We behandelen bijvoorbeeld niet alleen de cataracten, maar ook andere ingrepen aan het oog en het ooglid.” De kracht van de nieuwe cursus zit hem daarbij volgens beiden vooral in het gezamenlijk werken middels de werkvorm Team Based Learning (TBL).

“We kunnen met de cursus echt een heel goede basis meegeven aan de deelnemers”

Mindmaps en kruiswoordpuzzels
De basiscursus OK-vaardigheden werd al volgens deze methode gegeven (lees ook: Team Based Learning - onze doelgroepen doen niet aan stilzitten). Mirthe, sinds vorig jaar ook docent bij deze cursus: “Uit de evaluaties krijgen we terug dat TBL heel goed werkt voor deze doelgroep.” Bij TBL werkt het zo: na zelfstudie in de digitale leeromgeving maken deelnemers eerst een individuele toets. Daarna worden ze ingedeeld in een leerteam van vier à vijf deelnemers en maken ze dezelfde toets nogmaals samen. Elise: “Vervolgens wordt de opgedane kennis van de toets en de zelfstudie verwerkt in gezamenlijke opdrachten en activerende werkvormen en vindt de transfer naar de praktijk plaats. Docenten vervullen hierbij voornamelijk een coachende rol en begeleiden het leerproces. Het gaat er dus om dat deelnemers samen consensus bereiken en op die manier van en met elkaar leren.” Denk bij mogelijke werkvormen aan het maken van mindmaps over bijvoorbeeld infectiepreventie, maar ook aan het oplossen van kruiswoordpuzzels over onderwerpen als hechtmateriaal. “Het is dus niet de hele dag stilzitten en passief luisteren.”

Uitdagend en passend bij beroepspraktijk
Door haar ervaring als operatieassistent binnen de oogheelkunde, heeft Mirthe veel feeling met de praktijk. Elise: “Door haar vakinhoudelijk kennis, kan zij ervoor zorgen dat de opdrachten inhoudelijk uitdagend genoeg zijn en de cursus goed aansluit bij de beroepspraktijk van de deelnemers.” “Daar is vanuit het veld veel behoefte aan”, weet Mirthe. In nauwe samenwerking hebben de twee inmiddels de kaders en verschillende thema’s uitgewerkt. Op dit moment werken zij aan het vaststellen van de leerdoelen.

Externe experts
Mirthes nauwe contacten met mensen uit de praktijk zijn eveneens van groot belang. Voor de invulling van verschillende specifieke onderwerpen en vaardigheden worden externe experts gevraagd. “Zo verzorgt een physician assistant een hele lesdag over anatomie, fysiologie en pathologie van het oog en de diagnostiek die voorafgaat aan de verschillende oogheelkundige ingrepen”, vertelt Elise. “Ook hierbij vindt kennisoverdracht, anders dan voorheen, niet plaats middels presentaties, maar doordat deelnemers echt zelf aan de slag gaan.” “We kunnen met de cursus straks echt een hele goede basis meegeven aan de deelnemers”, besluit Mirthe.

Oud-deelnemer Charell Bakker: “Deze werkvorm werkt heel goed”

Alle inhoud en werkvormen van de nieuwe cursus Oogheelkundig medewerker worden getoetst in de scholingscommissie. Een van de commissieleden is doktersassistent Oogheelkundig Centrum Zaandam en oud-deelnemer aan de basiscursus OK-vaardigheden en de vervolgmodule oogheelkunde, Charell Bakker. Wat vindt zij van de keuze voor Team Based Learning, afgaande op haar eigen ervaring?
“De werkvorm TBL werkt heel goed, net als de afwisseling theorie en praktijk. Je werkt in groepjes met deelnemers vanuit andere zorginstellingen en krijgt dus ook andere praktijkverhalen mee. Je gaat met elkaar in discussie over de leerstof, waardoor het je veel beter bijblijft. Bovendien ontstaan er vaak hele leuke en goede ideeën die je vervolgens weer in je eigen praktijk kunt toepassen. Zo kon ik ook de ervaringen van anderen gebruiken in het verbeterplan dat ik moest schrijven tijdens de cursus. Mijn tip voor toekomstig deelnemers is dan ook echt open te staan voor de input van andere deelnemers. Ik heb daarvan heel erg veel geleerd.”

Gepubliceerd op: Mon Jun 28 15:00:00 CEST 2021