Nieuwe organisatie MS Centrum Amsterdam

Gepubliceerd op: 31-03-2021

De organisatie binnen het MS Centrum Amsterdam zal per april 2021 veranderen. Dit om gezamenlijk sneller stappen te kunnen maken in het onderzoek naar een wereld zonder MS en het geven van topzorg aan mensen met MS. Naast algemeen directeur professor Bernard Uitdehaag, wordt professor Elga de Vries per 1 april benoemd tot wetenschappelijk directeur. Samen vormen Uitdehaag en de Vries het dagelijks bestuur. Zij worden onderdeel van een breed bestuur waarin senior onderzoekers zitten van zeven afdelingen waar onderzoek naar MS plaatsvindt.

Dagelijks bestuur

Professor Bernard Uitdehaag, neuroloog en hoofd afdeling neurologie van Amsterdam UMC, is al sinds 2013 directeur van het MS Centrum Amsterdam. Hij wordt vanaf 1 april bijgestaan in het dagelijks bestuur door professor Elga de Vries. Zij is sinds 2000 werkzaam bij Amsterdam UMC als neuro-immunologisch onderzoeker bij de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie. Haar onderzoeksgroep Neuro-immunologie richt zich op het ontrafelen van het ziektemechanismen van MS op cel en weefselniveau om zo nieuwe aangrijpingspunten voor behandelingen te vinden.

Breed bestuur

In het brede bestuur zitten acht senior onderzoekers van zeven verschillende afdelingen waar het meeste MS-onderzoek binnen Amsterdam UMC plaatsvindt. Hun taak is om gezamenlijk te zorgen voor een duidelijke visie en missie van het MS Centrum Amsterdam en een strategie om de doelen te bereiken.

Leden breed bestuur

  • prof. dr. Jeroen Geurts, anatomie en neurowetenschappen
  • prof. dr. Vincent de Groot, revalidatiegeneeskunde
  • prof. dr. Joep Killestein, neurologie
  • prof. dr. Charlotte Teunissen, klinische chemie
  • prof. dr. Bernard Uitdehaag, neurologie
  • prof. dr. Paul van der Valk, pathologie
  • dr. ir. Hugo Vrenken, radiologie en nucleaire geneeskunde
  • prof. dr. Elga de Vries, moleculaire celbiologie en immunologie

Bureau MS Centrum Amsterdam

Het dagelijks bestuur en breed bestuur worden bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door het Bureau MS Centrum.

  • dr. Annette van der Goes
  • Karin Husken

Gepubliceerd op: 31-03-2021