Optimale voeding belangrijk voor vroeg geborenen

Gepubliceerd op: Thu May 16 12:58:00 CEST 2019

Bij te vroeg geboren kinderen kan optimale voeding zorgen voor verbetering van vroege groei en een goede lichaamssamenstelling. Dit positieve effect van voeding met een goede balans tussen energie en eiwit, werd gevonden bij deze kinderen op de leeftijd van 6 maanden. Bij 8 jaar was het effect echter niet meer zichtbaar, mogelijk omdat te weinig kinderen aan het onderzoek deelnamen. Aldus kinderarts in opleiding Charlotte Ruys. “Wellicht kan het vroege effect wel bijdragen aan het verbeteren van de cognitieve en motorische ontwikkeling en het verkleinen van het risico op o.a. diabetes en hart- en vaatziekten.” Ruys promoveert 17 mei bij Amsterdam UMC.

In Nederland worden jaarlijks ruim 11.000 kinderen te vroeg geboren (voor 37 weken zwangerschap), waarvan ongeveer 2300 voor 32 weken zwangerschap. Het verbeteren van hun gezondheid en kwaliteit van leven is niet alleen van groot belang voor deze kinderen zelf, maar ook voor een maatschappij waarin ‘beperken van zorgkosten’ een belangrijk onderwerp is. Vroeg ingrijpen bijvoorbeeld door voedingsinterventies en het volgen van de effecten hiervan op de lange termijn is van groot belang.

Te vroeg geboren kinderen ondervinden allerlei problemen. Dit geldt zowel voor op de korte termijn (slechte groei, infecties, hersenbloedingen) als op de lange termijn (hoger risico op overgewicht, hart- en vaatziekten, ontwikkelingsachterstand). Voeding kan een positieve invloed hebben op een aantal van deze gevolgen. Met name voldoende eiwit in de voeding kan zorgen voor goede groei, een gezondere lichaamssamenstelling en is daarnaast belangrijk voor de hersenontwikkeling.

Charlotte Ruys deed een vervolg van het voedingsonderzoek onder te vroeg geboren kinderen (max. 32 weken zwangerschap en/of geboortegewicht max. 1500 gram) op de leeftijd van 8 jaar. Ze keek naar het effect van twee soorten kunstvoeding (standaard of met extra eiwit). Kinderen die moedermelk kregen dienden als controlegroep. Ruys: “Wanneer we onze resultaten combineren met die van andere onderzoeken concluderen we dat het belangrijk is om zo snel mogelijk na de vroeggeboorte te starten met adequate voeding. Zo hopen we onder andere via goede groei in het begin de nadelige gevolgen van te vroeg geboren worden te beperken.”

Gepubliceerd op: Thu May 16 12:58:00 CEST 2019