Verbeteren van de klinische beoordeling van mensen met MS

Gepubliceerd op: 03-02-2021

Mensen met MS worden regelmatig klinisch beoordeeld. Er wordt onder andere gekeken hoe het fysiek met ze gaat, hoe goed ze kunnen lopen en hun armen en handen kunnen gebruiken. Dit is belangrijk om te meten hoe hun MS zich ontwikkelt in de loop van de tijd en om te weten of medicatie het juiste effect heeft. Om hun mogelijkheid tot bewegen, dus de mate van invaliditeit te meten, worden er verschillende meetmethoden gebruikt. Caspar van Munster, neuroloog, vond in zijn promotie onderzoek dat combinaties van deze metingen en video-ondersteunde beoordeling verbeteringen geven van de meetmethoden om invaliditeit bij mensen met MS in kaart te brengen. Van Munster promoveert op donderdag 11 februari bij Amsterdam UMC.

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel en kan afhankelijk van de plaats van schade in de hersenen en het ruggenmerg verschillende klachten geven. Mensen met MS kunnen aanvallen met symptomen (schubs) hebben, maar gaan ook in de loop van de tijd langzaam achteruit. Het goed kunnen meten van deze de klinische verschijnselen is belangrijk. Er worden hiervoor testen afgenomen in de spreekkamer bij de neuroloog. Maar in hoeverre zeggen deze testen iets over het werkelijk dagelijks functioneren van mensen met MS?

Arm-handfunctie meten

Van Munster vond in zijn onderzoek onder 247 mensen met MS dat de mate waarin het lopen aangedaan is, weinig zegt over het kunnen gebruiken van de armen en handen. Dat wil zeggen dat je deze twee aspecten apart van elkaar moet testen. Daarnaast vond hij dat het meenemen van dagelijkse verrichtingen, zoals drinken uit een kopje en opstaan uit een stoel van meerwaarde zijn bij het beoordelen van het functioneren van mensen. Deze bevindingen zijn verwerkt in een vragenlijst waarin specifiek gevraagd wordt naar het gebruik van de armen en handen. Hij heeft in zijn onderzoek ook kunnen bepalen hoeveel punten iemand minimaal moet verbeteren op de vragenlijst wil je kunnen spreken van betekenisvolle verbetering in het dagelijks leven.

Videometingen

Van Munster heeft ook meegewerkt aan het Assess MS project. Met de Kinect camera van de X-box werden de bewegingen van mensen met MS vastgelegd. In één van de deelprojecten werden 43 mensen met MS gevraagd hun neus aan te raken. Het gemak waarin ze deze beweging konden uitvoeren werd beoordeeld met cijfer 0 (geen beperking) tot en met 4 (ernstige beperkingen). Een selectie van deze video’s werden gebruikt als instructievideo’s voor neurologen. Het bleek dat neurologen die deze instructievideo’s hadden gezien, vervolgens beter nieuwe opnames van mensen met MS konden beoordelen op de mate waarin mensen achteruit waren gegaan qua hand-armfunctie.

Vervolg

Verder onderzoek richt zich op het nog beter en makkelijker maken van het invullen van vragenlijsten door mensen met MS. Hun perspectief over hun functioneren is het belangrijkste beginpunt voor hun behandeling. Daarnaast is het gebruik van moderne technieken, zoals video-ondersteuning, maar ook biosensoren op mobiele telefoons en metingen van apps een mogelijke goede aanvulling op klinische testen in de spreekkamer.  

Gepubliceerd op: 03-02-2021