VUmc studentenpoli leert geneeskundestudent medicijnen voorschrijven

Gepubliceerd op: 28-03-2018

De studentenpoli van VUmc biedt de geneeskundestudent al vanaf het eerste jaar praktijkgericht onderwijs. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de vaardigheid om medicijnen voor te schrijven. Promovendus Tim Schutte onderzocht of de studentenpoli leerzaam is voor studenten en of patiënten tevreden zijn. "Het blijkt dat de studentenpoli een leerzame omgeving is die erg motiverend is voor studenten én voordelen voor patiënten kan opleveren zoals intensieve aandacht en meer tijd tijdens het spreekuur", vertelt Schutte. Hij promoveert 28 maart bij VUmc.

Geneeskundestudenten worden onvoldoende voorbereid om in de praktijk medicijnen voor te schrijven. Dat bleek uit eerder onderzoek bij VUmc. Vroege klinische ervaring en betrokkenheid zijn belangrijke factoren om het onderwijs in het voorschrijven van medicijnen (farmacotherapie-onderwijs) te verbeteren. Bij de start van zijn promotietraject hebben Schutte en onder andere zijn collega's van de sectie farmacotherapie (prof. dr. Michiel van Agtmael, internist en Jelle Tichelaar, onderwijscoördinator),  in 2012 een studentenpoli opgericht in het VUmc. Binnen deze studentenpoli wordt extra aandacht besteed aan het voorschrijven van medicijnen. Eerder zijn zij hiervoor genomineerd voor de onderwijs innovatieprijs van de Nederlandse vereniging voor medisch onderwijs.

Goede zorg geleverd op studentenpoli
Schutte onderzocht welke factoren deze onderwijsvorm effectief maken. De studenten noemden dat de verantwoordelijkheid, realistische taken en samenwerking bijdragen aan het leren op de studentenpoli. "Deelname aan een studentenpoli, inclusief het leveren van een nuttige bijdrage aan echte patiëntenzorg biedt talloze mogelijkheden om te leren en is bijzonder motiverend voor studenten", aldus Schutte. Daarnaast keek Schutte of de geleverde zorg van goede kwaliteit is. Patiënten waren erg tevreden over de geleverde zorg aan de studentenpoli. Daarnaast waren de studenten en begeleidend artsen ook tevreden over de kwaliteit van de zorg die zij leverden en vonden zij het leuk en leerzaam.

Veel aandacht voor het voorschrijven van medicijnen
De studentenpoli bestaat uit verschillende deelprojecten, bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur op de universitaire huisartsenpraktijk dat gericht is op hart- en vaatziekten. "Tijdens dit spreekuur bepalen teams van studenten onder supervisie van een huisarts het risico op hart- en vaatziekten. Bij patiënten met een verhoogd risico maken zij een behandelplan en starten ze bijvoorbeeld een cholesterolverlager of bloeddrukverlager. Later zien de studenten deze patiënten weer terug en worden onder andere eventuele bijwerkingen besproken," vertelt Schutte. Daarnaast is er een tweede spreekuur op de polikliniek interne geneeskunde, wat is gericht op schildklierziekten. "Tijdens dit spreekuur starten  de studenten na onderzoek de behandeling met medicijnen, onder supervisie van een internist-endocrinoloog." Een derde project is gericht op het uitpluizen van bijwerkingen samen met het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb. "De teams van studenten pluizen een bijwerkingenmelding uit. Vervolgen schrijven ze een verslag en een brief aan de arts of patiënt die de melding heeft gedaan. Deze uitwerkingen bleken bijzonder goed wetenschappelijk onderbouwd en van hoge kwaliteit volgends de begeleiders vanuit het Lareb. Daarbij was het erg leerzaam voor studenten."

Al met al blijkt het dat de studentenpoli resulteert in tevredenheid van zowel patiënten, begeleidend artsen en studenten. Het onderzoek laat zien dat vroeg in de opleiding meedoen in de echte praktijk erg belangrijk is in de geneeskundeopleiding. Met zijn onderzoek hoopt Schutte een bijdrage te leveren aan het beter opleiden van toekomstige voorschrijvers waardoor patiënten hopelijk minder problemen met medicijnen krijgen.

Lees hier  hoe de dag van een student eruitziet op de studentenpoli.

Promovendus:
 T. Schutte
Titel proefschrift: Learning in a Student-Run Clinic
Promotor: prof.dr. M.A. van Agtmael
Copromotoren: dr. M.C. Richir, dr. J. Tichelaar
Proefschrift:VU-DARE

bron: Promotie

Gepubliceerd op: 28-03-2018