Wetenschappelijke stages voor aios’en bij UMC: “kansenverdubbelaar”

Gepubliceerd op: 04-05-2021

Vanaf 2021 is het wetenschappelijk onderzoek dat aios’en voor hun opleiding uitvoeren ondergebracht in een stage bij één van de zeven vakgroepen Sociale Geneeskunde in ons land.

Meet & Greet

Op 9 april 2021 was de eerste online Meet & Greet tussen aios’en M+G (artsen in opleiding tot specialist Maatschappij + Gezondheid) en alle vakgroepen Sociale Geneeskunde van de UMC’s in Nederland. De NSPOH organiseerde deze Meet & Greet. Anton Kunst (hoogleraar Sociale Geneeskunde) en Mariëtte Hoogsteder (senior onderzoeker en coördinator AWJG) vertegenwoordigden Amsterdam UMC. Mariëtte: “Het was erg leuk om enthousiaste, ervaren en leergierige aios te ontmoeten! En hen mee te nemen in ons onderzoek in de sectie en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid”. Mariëtte heeft hierover een bericht geplaatst op LinkedIn.

Onderzoeksstages

Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational Health biedt vanaf dit jaar net als alle andere UMC’s in Nederland wetenschappelijke onderzoeksstages aan aios’en tweede fase. Het afgelopen jaar begeleidde onze afdeling al vier aios’en als pilot voor deze nieuwe opzet. Dit jaar zullen er zo’n 12 à 20 aiossen starten in Amsterdam. Omdat het vaak jeugdartsen zijn, komen de meesten bij de sectie Jeugd en Gezondheid en de AW.

Kansenverdubbelaar

Rianne Reijs (arts M+G en praktijkopleider aios) werkzaam bij GGD Zuid-Limburg en Maastricht UMC ziet deze stage om wetenschap en praktijk te verbinden als een kansenverdubbelaar: “Onderzoek doen is leuk. En belangrijk. Omdat we nog zoveel niet weten. En omdat de jeugdgezondheidszorg zoveel meer zou kunnen bijdragen aan wetenschap, alleen al door de grote schaal waarop we werken.” Ook zij was enthousiast over de Meet & Greet: “Het was meteen leuk, om te pitchen over je eigen vakgroep en daarna in gesprek te gaan met groepjes aios’en.”  Rianne schreef deze blog over de nieuwe onderzoeksstages.

Gepubliceerd op: 04-05-2021