Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

In samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland

palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg wordt gestreefd naar een optimale levenskwaliteit voor mensen met een beperkte levensverwachting door: het voorkomen en verlichten van lijden, vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Tijdens uw werkzaamheden als verpleegkundige wordt u regelmatig geconfronteerd met zorgvragers die een levensbedreigende aandoening hebben waarbij verschillende klachten en symptomen van invloed zijn op het welzijn en de ervaren kwaliteit van leven.
In deze praktijkgerichte cursus leert u via de werk- en denkmethode 'palliatieve besluitvorming' op een systematische manier adequaat te  reageren op problemen die zich voordoen,  rekening houdend met de prioriteiten en wensen van de patiënt.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland en wordt op verschillende locaties aangeboden. In de digitale leeromgeving vindt u achtergrondartikels, filmpjes, richtlijnen en opdrachten.  De docenten hebben een uitgebreide praktijkervaring in de palliatieve zorg.

Onderwerpen die aan bod komen: inleiding en organisatie van palliatieve zorg,  pijn en andere veel voorkomend symptomen, beslissingen rondom het levenseinde, psycho-sociale zorg, STEM (communicatie over het levenseinde) en zorg voor de zorgenden.

Module 1: Inleiding in de palliatieve zorg
Inleiding in de palliatieve zorg, uitleg van de werk-  en denkmethode 'besluitvorming in de palliatieve fase". Daarnaast wordt het onderwerp dyspnoe behandeld.

Module 2 en 3: Pijn, vermoeidheid en andere fysieke problemen
De belangrijkste fysieke problemen, waaronder: pijn, vermoeidheid, mondverzorging, misselijkheid en braken en vocht en voeding worden behandeld.

Module 4: Delier en beslissingen rondom het levenseinde
Herkennen, omgaan en behandelen van delier.  Voltooid leven, het verschil tussen sedatie en euthanasie en uw eigen ervaringen. Ook het bewust afzien van eten en drinken wordt hier behandeld.

Module 5: Psychosociale zorg en STEM (Sterven op je Eigen Manier)
Rouw, psychosociale aspecten  en communicatie over het levenseinde.

Module 6: Zorg voor de zorgenden
Gaat over u. Wat doet het met  je als je te maken hebt met verlies, verdriet en afscheid?

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5.

Duur
Zes middagen van 13.30 tot 16.30 uur en leren in de digitale leeromgeving. Rekent u op twee uur voorbereidingstijd per bijeenkomst.

Data en locaties (doelgroep: verpleegkundigen)

Noord Kennemerland, West Friesland, Kop van Noord Holland en Zaanstreek Waterland Hospice Alkmaar
Data: 18 sept, 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov 2018 (VOL)
Locatie: Blanckerhofweg 13, 1816 HG Alkmaar

Midden en Zuid Kennemerland en Amstelland
Data: 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov en 11 dec 2018  (VOL)
Locatie: Hospice Bardo, Burg. Jansoniushof 11, 2131 BM Hoofddorp

Netwerk Gooi en Vechtstreek/ Netwerk Almere
Data:16 en 30 okt, 13 en 27 nov, 12 en 18 dec 2018 (VOL)
Locatie: Vivium Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden / Viore, inloophuis Oostereind 115 1212 VH Hilversum

Prijs
385 euro

Accreditatie
VUmc Academie is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Voorwaarde voor accreditatie is dat u alle bijeenkomsten heeft voorbereid en in alle zes bijeenkomsten aanwezig bent geweest. Dan ontvangt u ook na afloop een bewijs van deelname.

Overig
U beschikt over een PC met een installatie van  een van de laatste twee versies van de meest gebruikte browsers (Chrome, Firefox, Internet explorer of Safari)  en een internet verbinding.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Panneman, Opleider. E-mail: cursuspalliatievezorg@vumc.nl of tel: 020 444 4262.


De cursussen in Alkmaar, Hoofddorp en Naarden/Hilversum zitten vol.

Klik hieronder om in te schrijven op een locatie met bijbehorende cursudata:

Alkmaar

Hoofddorp
Data: 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov en 11 dec 2018 (VOL) 

Naarden/Hilversum
Data:16 en 30 okt, 13 en 27 nov, 12 en 18 dec 2018 (VOL)


Als u zich inschrijft voor deze opleiding, dan gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van VUmc Academie. U vind hier onder andere onze annuleringsvoorwaarden.

Lukt het u niet om in te loggen in de leeromgeving, mailt u dan naar onze helpdesk: support@vumcacademie.nl.

printen