Deel uw ervaring

Deel uw ervaring met VUmc

Met het delen van uw ervaringen, wensen en verwachtingen helpt u ons met het verbeteren van onze zorg en diensten. Wij willen graag weten wat u vindt van onze medische zorg, maar we zijn ook benieuwd naar uw mening over bijvoorbeeld de informatievoorziening en bereikbaarheid. Klik op de tabbladen hierboven en lees op welke manier u uw ervaring met ons en (eventueel) met andere patiënten kunt delen.

Servicecentrum patiënt en zorgverlener

Bij het 'servicecentrum patiënt en zorgverlener' in de centrale hal van de polikliniek kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Ook kunt u hen per mail of telefonisch bereiken via zorgsupport@vumc.nl of 020 444 0700.

Laat uw beoordeling achter op ZorgkaartNederland

U kunt ook een beoordeling achterlaten op ZorgkaartNederland. Dit is een website van de patiëntenfederatie NPCF waarop zorgverleners en zorgaanbieders door patiënten gewaardeerd worden. Op ZorgkaartNederland kunt u de beoordeling van onze kwaliteit door andere patiënten bekijken en ook zelf een beoordeling geven.

7.2

VU medisch centrum (VUmc) is 186 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 7.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

CQ Index

Eén van de kwaliteitsonderzoeken die VUmc jaarlijks uitvoert samen met alle academische ziekenhuizen in Nederland is de Consumer Quality Index (CQ-index).
In het voorjaar 2016 heeft VUmc - voor het vierde jaar op rij - ruim 12.500 patiënten uitgenodigd deel te nemen aan de CQ- index. Uiteindelijk hebben 3222 patiënten (26%)  een vragenlijst ingevuld over hun ziekenhuis(dag)opname, poliklinische zorg of de zorg op de spoedeisende hulp. De resultaten geven inzicht in de door patiënten ervaren kwaliteit van zorg in VUmc, en inzicht in de aanknopingspunten voor verbetering.

Een ruime 8
VUmc wordt door haar patiënten gewaardeerd met een 8.2 voor de polikliniek, een 8.1 voor de kliniek en een 8.2 voor de dagbehandeling. Deze algemene beoordelingen zijn vergelijkbaar met die van 2015. In vergelijking met de andere zeven universitair medische centra is de kliniek van VUmc in rangorde gestegen. De polikliniek en de dagbehandeling zijn daarentegen in rangorde gedaald.   Dat is ook terug te zien in de zogenaamde aanbevelingsvraag, oftewel de Net Promotor Score (NPS): meer patiënten die opgenomen zijn geweest in de kliniek, bevelen VUmc aan bij familie en vrienden. Bij de dagbehandeling en de polikliniek zien we echter een daling van het aantal patiënten dat VUmc aanbeveelt bij familie en vrienden. 

Pluimen en verbeterpotentieel
Net als in 2015  scoren in 2016 de bejegening en communicatie door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners hoog. Ook de uitleg bij onderzoek en behandeling, het pijnbeleid en gevoel van veiligheid bij de dagbehandeling en in de kliniek worden positief gewaardeerd.
Verbetermogelijkheden zien patiënten, op de onderwerpen: informatie over medicatie, informatie bij het opname- en ontslaggesprek, inspraak van de patiënt bij behandeling en onderzoek, en de wachttijden in de wachtruimtes bij de polikliniek.
Hoewel de uitkomsten van het onderzoek geen grote verschillen vertonen ten opzichte van vorig jaar, ziet VUmc hierin aanleiding zich actiever te richten op het doorvoeren van verbeteringen op bovenstaande onderwerpen.

Hoe werkt de CQ-index meting?
Via het meetbureau ontvangt een deel van onze patiënten een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat of u schriftelijk of digitaal de vragenlijst dient in te vullen en hoe u dit kunt doen.

Vrijwillig en vertrouwelijk
Deelname aan de CQ-index is geheel vrijwillig en uw antwoorden op de vragenlijst worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld door het meetbureau. VUmc weet hierdoor nooit of u een vragenlijst heeft ontvangen, of u deze wel of niet heeft ingevuld en welke antwoorden u heeft gegeven. Het wel of niet deelnemen aan dit kwaliteitsonderzoek heeft voor u dus geen gevolgen voor uw behandeling.

Vragen of liever niet deelnemen aan een kwaliteitsonderzoek?
Heeft u vragen over de CQ-index of andere kwaliteitsonderzoeken van VUmc dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum patiënt & zorgverlener. Ontvangt u (in de toekomst) liever geen uitnodiging (meer) voor een kwaliteitsonderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan het Servicecentrum patiënt & zorgverlener via het telefoonnummer (020) 444 0700 of per email: zorgsupport@vumc.nl

Ideeënbussen

U kunt uw ervaring ook met ons delen via de ideeënbussen in de centrale hal van de (poli) kliniek en de afdelingen.

Communicatie & Informatievoorziening

Heeft u opmerkingen of vragen over patiëntenfolders of ander informatiemateriaal, dan kunt u mailen naar patientencommunicatie@vumc.nl

printen