Het ziekenhuis als veilige haven

Het ziekenhuis als veilige haven
Melissa (r) en Kellyann zitten druk te kletsen aan een tafeltje in het restaurant van de polikliniek van VUmc. Hun vaste stek. Er staat een flesje op tafel met 2 bloemen. "Cadeautje voor mijn verjaardag van de mensen hier", zegt Melissa. "Bijzonder he? Iedereen kent me. Drie week geleden had ik na mijn beenmergpunctie heel veel pijn. Toen ze me zagen, werd ik meteen geknuffeld. Dat doet je zo goed!"

Lees verder

printen