Hoe wij onderzoekers ondersteunen

E&B Xpert is onderdeel van de afdeling epidemiologie en biostatistiek. Wij bieden u ondersteuning bij het opzetten van uw studie en het analyseren, interpreteren en presenteren van uw onderzoeksgegevens. De ondersteuning kan zich uitstrekken vanaf de voorbereiding van uw onderzoek tot aan de rapportage en publicatie van uw resultaten.

Bent u in dienst bij Amsterdam UMC, locatie VUmc? Of bent u promovendus, is een of meer van uw promotoren of copromotoren in dienst van Amsterdam UMC, locatie VUmc en is uw onderzoek bij een onderzoeksinstituut van Amsterdam UMC, locatie VUmc ondergebracht? Dan heeft u recht op een consultafspraak. Via dit formulier kunt u een consult aanvragen. U dient op dit formulier uw Amsterdam UMC, locatie VUmc e-mailadres in te vullen. Deze ondersteuning is niet bedoeld voor studenten geneeskunde. Op deze pagina kunt u lezen hoe u als student geneeskunde ondersteuning kunt aanvragen.

Voldoet u niet aan bovengenoemde eisen? Dan worden de kosten van de ondersteuning in rekening gebracht. U kunt de tarieven opvragen en ondersteuning aanvragen door een e-mail aan E&B Xpert te sturen. E&B Xpert biedt geen ondersteuning bij het maken, onderhouden, converteren of samenvoegen van databases. Hiervoor kunt u bij de afdeling datamanagement terecht.

Heeft u vragen over de werking van E&B Xpert of de behandeling van uw vraag? Dan kunt u via
e-mail contact met E&B Xpert opnemen