Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde - research

Onze onderzoekers verrichten wetenschappelijk onderzoek met het doel de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde te verbeteren. Gezamenlijk publiceren we zo’n 140 artikelen per jaar in wetenschappelijke peer reviewed tijdschriften en promoveren er gemiddeld 5 onderzoekers.

Al het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling valt onder het Amsterdam Public Health instituut (APH), één van de onderzoeksinstituten van Amsterdam UMC.

Onze 2 vakgebieden raken elkaar en onze onderzoekers werken dan ook met regelmaat samen, toch hebben beide onderzoeksgroepen een eigen gezicht met eigen thema’s en onderzoekslijnen.

Huisartsgeneeskunde

De onderzoeksgroep huisartsgeneeskunde vergaart, genereert en verspreidt kennis die relevant is voor patiënten en zorgverleners in de huisartspraktijk en de eerste lijn. De focus van het onderzoek is de huisartsgeneeskunde in het algemeen en de populatie van de huisarts in het bijzonder. Het onderzoek is daarom vooral toepassingsgericht.

Thema’s/onderzoekslijnen:

  • Diabetes en overgewicht
  • Soma en psyche
  • Eerstelijns ouderenzorg

Ouderengeneeskunde

De onderzoeksgroep ouderengeneeskunde ontwikkelt, systematiseert en verspreidt kennis voor een optimale medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid. Deze medische zorg vraagt om een proactieve, multidisciplinaire en probleemgeoriënteerde benadering, met oog voor de belastbaarheid van de patiënt, diens waarden, wensen en functionele mogelijkheden.

Thema’s/onderzoekslijnen:

  • Hersenaandoeningen
  • Revalidatie
  • Organisatie van zorg

Onderzoek doen bij ons?

Vacatures voor onderzoeksassistenten, junior onderzoekers, promovendi en senior onderzoekers plaatsen we op www.werkenbijamsterdamumc.nl. Je kunt je via die site abonneren op vacaturemail, je krijgt dan updates in je mail.

Arts In Opleiding Tot Onderzoeker

Sinds een aantal jaar bestaat de mogelijkheid de huisartsopleiding of de opleiding specialist ouderengeneeskunde te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Deze combinatie heet aioto-traject (Arts In Opleiding Tot Onderzoeker) en duurt doorgaans 6 jaar. Achtergrondinformatie over het traject vind je op de website van de SBOH, www.sboh.nl. Heb je interesse, neem dan contact op!

Contactpersoon huisartsopleiding/onderzoek: Otto Maarsingh: o.maarsingh@amsterdamumc.nl
Contactpersoon GERION/onderzoek: Martin Smalbrugge: m.smalbrugge@amsterdamumc.nl

Wetenschappelijke stages

Onze onderzoekers begeleiden met plezier aiossen en geneeskundestudenten bij de uitvoering van een wetenschappelijke stage. De stage duurt meestal 3 maanden. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met de coördinator wetenschappelijke stages: Rik Loijmans: wo_stageHAG@vumc.nl.

Lees meer over huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Patiëntenzorg vindt plaats in onze Universitaire Huisartsenpraktijk en Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.