Huisartsgeneeskunde - Research

Sinds de fusie van de afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC is er sprake van één sectie Onderzoek, met zes onderzoekslijnen: Diabetes, Leefstijl en overgewicht, Hart- en vaatziekten, Oncologie, Onderzoek van onderwijs, Soma & Psyche en Ouderen in de eerste lijn. Binnen de sectie zijn 40 tot 50 promovendi actief, die worden begeleid door senior-onderzoekers en ondersteund door onderzoeksassistenten, secretariaat en een statisticus. Het onderzoek is ingebed in het Amsterdam Public Health research institute.

De leiding van de sectie is in handen van Mirjam Geerlings

Diabetes, leefstijl en overgewicht

De onderzoeksgroep werkt nauw samen met de afdeling Epidemiology and Data Science van Amsterdam UMC. Veel van het onderzoek vindt plaats in de regio West-Friesland, waar een aantal cohortstudies onder diabetespatiënten plaatsvinden.

Contactpersoon: Prof. dr. Petra Elders.

Hart- en vaatziekten

De onderzoeksthema’s van deze onderzoekslijn zijn diagnostiek van pijn op de borst, hartfalen, trombose en hartritmestoornissen, waarbij wordt samengewerkt met de afdelingen huisartsgeneeskunde van de UMC’s van Maastricht, Leiden en Utrecht. Bij de preventie van hart- en vaatziekten wordt samengewerkt met de afdeling Public and Occupational Health (het HELIUS project).

Contactpersoon: Eric Moll van Charante

Oncologie

Onderzoeksthema’s zijn de preventie en vroegopsporing van kanker en de nazorg van kankerpatiënten door de huisarts. Er wordt onder andere samengewerkt met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en de afdeling huisartsgeneeskunde van UMC Utrecht.

Contactpersoon: Dr. Kristel van Asselt.

Onderzoek van onderwijs

Deze onderzoeksgroep richt zich op toegepast onderwijskundig onderzoek naar het onderwijs en opleiden binnen de Huisartsopleiding. Het overkoepelende thema is Leren op de werkplek, met daarbinnen gerichte aandacht voor Audit en feedback, Implementatie van onderwijskundige innovaties, Diversiteit en Professionele ontwikkeling.

Contactpersoon: Marianne Mak - van der Vossen

Soma en Psyche

Belangrijke thema’s binnen deze onderzoekslijn zijn duizeligheid, aanhoudende lichamelijke klachten, en depressie. Er wordt onder meer samengewerkt met de afdeling huisartsgeneeskunde van Radboud UMC, de afdeling huisartsgeneeskunde van Maastricht UMC, het Apeldoorn Duizeligheid Centrum, GGZ Ingeest Amsterdam en de Universiteit van Southampton.

Contactpersonen: Dr. Otto Maarsingh

Ouderen in de eerste lijn

Het onderzoek richt zich met name op verbetering van zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Er zijn meerdere internationaal vergelijkende cohortstudies met het interRAI netwerk.

Contactpersoon Prof. dr. Hein van Hout.