Studies binnen ACcENT

COMPETE studie – Heinz-Joseph Klumpen (oncoloog)

De fase 3 trial COMPETE vergelijkt PRRT 177Lu-edotreotide met everolimus als eerstelijns behandeling van patienten met inoperabel, gevorerde SSTR-positieve GEP-ENTs. Patienten met een dunne darm NET welke functioneel is worden uitgesloten voor deze studie. De COMPETE studie is vooral belangrijk omdat er nog geen vergelijkend onderzoek heeft plaatsgevonden voor patienten met GEP-NET anders dan dunne darm NET.

SPENCER studie – Willemien Menke (oncoloog)

De SPENCER trial is een fase 1-2 studie met EO2401, een nieuw vaccin bestaande uit peptiden afgeleid van peptiden van micro-organismen, in combinatie met immuuntherapie in de vorm van een PD-1 check point remmer (nivolumab), voor de behandeling van patienten met vergevorderd bijnierschorscarcinoom of vergevorderd feochromocytoom/paraganglioom. Er is een tekort aan effectieve therapieen voor deze soorten van kanker en op basis preklinisch onderzoek is deze benadering zeer hoopvol. Patienten zullen na screening gedurende 8 weken 2 keer per week een vaccinatie krijgen, en daarna 1x 4 weken nivolumab tot dat er bijwerkingen ontstaan of de ziekte progressief is. De veiligheid van EO2401 in combinatie met nivolumab zal gemonitord worden mbv van labafnames en controles in het ziekenhuis. Ook zal onderzoek naar de immuunrespons in het bloed en ontlasting plaats vinden.

COSMIC studie – Willemien Menke (oncoloog)

De COSMIC studie is een fase 3, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek van Cabozantinib (XL184) bij patienten met radioactief jodium-refractaire gedifferentieerde schildklierkanker bij wie er progressie is na eerdere VEGFR-gerichte therapie (sorafenib, lenvatinib). De tyrosine kinase remmer cabozantinib (activiteit tegen MET, VEGFR, RET, AXL, KIT en FLT3) wordt reeds gebruikt voor de behandeling van  heldercellig niercelcarcinoom en medullair schidlkliercarcinoom. In vroege fase onderzoek is veelbelovende activiteit tegen radioactief jodium-refractaire gedifferentieerde schildklierkanker gevonden.
Na screening worden patienten twee tegen één gerandomiseerd tussen 60 mg cabozantinib een maal daags en placebo, en behandeld tot progressie van ziekte. Bij progressieve ziekte kan bij placebo cross-over plaats vinden naar cabozantinib. De controles tijdens de behandeling zijn weinig belastend en vergelijkbaar met een standaardbehandeling met een tyrosine kinase remmer.  

SONNET studie - Enes Kacmaz (arts-onderzoeker) Anton Engelsman (chirurg)

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de kwaliteit van leven van patienten na chirurgische verwijdering van een dunne darm NET. Hiervoor worden vragenlijsten opgestuurd naar patiënten.

MAGNET studie - Enes Kacmaz (arts-onderzoeker) Anton Engelsman (chirurg)

Het doel van deze studie is om de toegevoegde waarde van een fluorescent contrast middel op het veilig en compleet verwijderen van lever metastasen te onderzoeken. Het fluorescente contrast wordt hiervoor 24 uur van te voren ingespoten bij de patient, welke zich ophoopt in de levermetastasen. Tijdens de operatie kan dit zichtbaar worden gemaakt met een speciale camera (figuur 1).

Figuur 1. Voorbeeld van intra-operatieve fluorescentie geleide chirurgie van neuroendocriene levermetastasen. De levermetastasen zijn de witte gebieden in de onderste afbeeldingen.