Recente ontwikkelingen in PAH en CTEPH

In het Amsterdam UMC doen wij op verschillende vlakken onderzoek naar Pulmonale Hypertensie en Chronische Thrombo-Embolische Pulmonale Hypertensie (CTEPH). Dit onderzoek vindt plaats in de kliniek en in het laboratorium om alle facetten van de ziekte beter te begrijpen – van klein tot groot. Bij het klinisch onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar het effect van nieuwe medicijnen of naar de invloed van dieet op de conditie van de patient. In het laboratorium proberen we te begrijpen wat er op het niveau van de kleine longbloedvaten en cellen plaatsvindt. Ook proberen we zelf nieuwe medicijnen voor Pulmonale Hypertensie en Chronische Thrombo-Embolische Pulmonale Hypertensie te ontwikkelen. Hieronder treft u enkele voorbeelden van onderzoek dat in het Amsterdam UMC gedaan is.

Meer stolselvorming in de long bij CTEPH

Overzicht CTEPH (Xue Manz, PhD Student, 2022) Overzicht CTEPH (Xue Manz, PhD Student, 2022)

We hebben onderzocht hoe de binnenste laag cellen in de longbloedvaten (het endotheel) van CTEPH patiënten verschilt ten opzichte van controle endotheel. Endotheel cellen van CTEPH patiënten vangen meer bloedplaatjes uit de bloedcirculatie doordat zij meer Von willebrand factor aanmaken, het eerste stofje waar de bloedplaatjes aan binden om een bloedstolstel te initiëren.

Wij hebben gevonden dat de verhoogde aanmaak van deze stollingsfactor komt doordat het DNA van dit stofje in CTEPH patiënten meer is uitgevouwen. Hierdoor kunnen er eiwitten binden die het DNA activeren om meer RNA van deze stollingsfactor aan te maken. Tijdens een ontstekingsreactie, wat veelal ook voorkomt bij CTEPH patiënten, zien we vervolgens dat er meer van deze stollingsfactor door het endotheel wordt gemaakt en wordt uitgescheiden in het bloed.

De voedingsstatus bij pulmonale arteriële hypertensieChermaine Kwant, PHD student 2022 Chermaine Kwant, PHD student 2022

Met de UPHILL-studie onderzoeken wij of een dieet de kwaliteit van leven bij patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) verbetert. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bijhouden van de voedingsstatus. De voedingsstatus is niet alleen wat iemand eet en drinkt, maar ook de vitamine- en mineraalwaarden in het bloed. Bij het bepalen van de voedingsstatus zijn een aantal opmerkelijke dingen naar voren gekomen. De zoutinname was erg laag en de suikerinname hoog, welke gerelateerd kon worden aan een hoge vochtinname. Naast de bekende tekorten van ijzer en vitamine D, hebben wij in een deel van de patiënten nieuwe tekorten gevonden. Verder onderzoek is nodig om hier de relevantie van te bepalen.

Man en vrouw verschillen in aanpassing van het rechterhart in PAHJessie Wezenbeek, PHD student 2022 Jessie Wezenbeek, PHD student 2022

We weten van eerdere studies dat de ziekte Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) vaker voorkomt bij vrouwen, maar dat mannen een minder goede overleving hebben dan vrouwen. Dit komt deels door een minder gunstige aanpassing van het rechterhart aan de hogere druk. We denken dat de aanpassing van de rechterhart mogelijk beïnvloed wordt door geslachtshormonen zoals oestrogenen en testosteron. Om dit beter te begrijpen hebben we in deze studie onderzocht hoe de hormoon niveaus zijn in PAH-patiënten in vergelijking tot controles. En we hebben gekeken hoe deze hormoon niveaus passen bij de mate van aanpassing van het rechterhart. We zagen een verschil in bepaalde hormonen in PAH-patiënten vergeleken met controles, en ook hierin waren verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook zagen we een verschillende relatie tussen de hormonen en de functie van het rechterhart in mannen en vrouwen. Deze bevindingen zijn relevant aangezien ze in Amerika bezig zijn met klinische studies naar nieuwe behandelingen op basis van hormonen in PAH. 

Daarnaast hebben we ook gekeken naar verschillen in de aanpassing van het rechterhart over de tijd, en hoe dit verschilt tussen mannen en vrouwen. We zagen dat het vrouwenhart de drukoverbelasting beter kan tolereren over de tijd dan het mannenhart. Vervolgonderzoek is nodig om de onderliggende mechanismen beter te begrijpen.