Mijn DNAmedicatiepas

Medewerker apotheek bij medicijnlade

De apotheken en de afdeling klinische genetica van Amsterdam UMC werken samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het project farmacogenetica. Door gebruik te maken van een DNA-analyse van een patiënt kan het juiste geneesmiddel worden voorgeschreven en een optimale dosering worden bepaald. Hiermee kunnen ernstige bijwerkingen en/of een verminderde werking worden voorkomen.

Mijn DNAmedicatiepas

Als onderdeel van de patiëntenzorg wordt bij jonge kinderen met een mogelijk aangeboren afwijking en hun ouders DNA afgenomen en geanalyseerd. De klinisch geneticus heeft vervolgens een uitspraak gedaan over de mogelijke diagnose en de gevolgen voor de patiënt. Wij vragen nu aan ongeveer 350 patiëntjes en hun ouders of diezelfde DNA-analyse gebruikt mag worden om voor hen een DNAmedicatiepas te maken. Met deze DNAmedicatiepas kan een persoonlijk medicatie-advies over de patiënt worden gegeven. Zo kan bijvoorbeeld een ander geneesmiddel dan gebruikelijk worden geadviseerd, of een andere dosering van het middel. Huisartsen, specialisten en apothekers kunnen met dit advies de juiste medicatie op maat voorschrijven en afleveren. Patiëntjes en hun ouders die dit willen ontvangen een persoonlijke DNAmedicatiepas (Mijn DNAmedicatiepas). De pas is eigendom van de patiënt (of zijn/haar ouders).

Hoe werkt het?

Via een Quick Response (QR)-barcode op de DNAmedicatiepas kunnen de persoonlijke medicatieadviezen getoond worden op een telefoon of tablet. Op basis hiervan kan een behandelplan worden beoordeeld en kunnen huisartsen, specialisten en apothekers aan de hand van deze adviezen de juiste medicatie op maat voorschrijven en afleveren. Voor de medicatie-adviezen wordt gebruik gemaakt van een landelijke database met ongeveer 130 medicatie-adviezen.

Wie kan de medicatieadviezen inzien?

De patiënt bepaalt zelf wie hij toestemming geeft om de persoonlijke medicatieadviezen in te zien. Op de DNAmedicatiepas wordt niet bijgehouden welke geneesmiddelen worden gebruikt. Dit kan bij door eigen apotheker worden opgevraagd (medicatieoverzicht of medicijnpaspoort).

Wie kan een DNAmedicatiepas aanvragen?

In eerste instantie worden de patiënten en hun ouders aangeschreven waarvan de DNA-analyse al bij de afdeling klinische genetica van Amsterdam UMC gedaan is. Zij ontvangen van ons een brief met daarin uitleg over de DNAmedicatiepas en het aanbod om de pas aan te vragen.

Contactgegevens:

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Klinische Farmacologie en Apotheek
Tel: 020 444 6080 (bereikbaar tussen 9.30 uur en 15.30 uur)
Mail: mijnDNAmedicatiepas@amsterdamumc.nl

Veelgestelde vragen

Wie kan mijn gegevens inzien?
Iedereen aan wie u zelf uw DNAmedicatiepas geeft en de QR-code kan scannen, kan uw gegevens bekijken. Wij raden u aan om de pas aan te bieden aan uw arts en apotheker, zodat zij rekening kunnen houden met uw persoonlijke medicatieadviezen. Bent u patiënt bij Amsterdam UMC? Dan is uw DNAmedicatiepas ook opgeslagen in uw medisch dossier, zodat uw zorgverlener in Amsterdam UMC ook de medicatieadviezen kan inzien.

Kan elke apotheker/arts in de database als ik mijn QR-code geef?
De QR-code staat op uw persoonlijke pas (Mijn DNA-medicatiepas). Wanneer u toestemming geeft kan de apotheker/arts de unieke QR-code op uw kaart scannen. Na het scannen krijgt de zorgverlener inzicht in de persoonlijke medicatieadviezen en uw relevante DNA-gegevens.

Waarom kan ik niet gewoon toestemming geven om mijn gegevens in te zien, zoals bij het LSP? De DNA-medicatiepas kan (nog) niet via het Landelijk Schakelpunt (LSP) worden ingezien door zorgverleners. Uw eigen apotheker kan wel de DNA-gegevens van de DNAmedicatiepas opslaan in het apotheek-informatie-systeem. Geeft u hiervoor toestemming dan kunnen deze gegevens via het LSP worden ingezien door andere zorgverleners. Bent u patiënt bij Amsterdam UMC? Dan wordt uw DNAmedicatiepas ook opgeslagen in uw medisch dossier, zodat uw zorgverlener in Amsterdam UMC de medicatieadviezen kan inzien. Wij werken eraan om uw DNAmedicatiepas ook in Mijn Dossier (het patiëntenportaal van Amsterdam UMC) op te nemen.

Wat is het verschil met mijn ‘medicijnpaspoort’? (zoals in Mijn Dossier of bij de apotheek)
Een medicijnpaspoort geeft een overzicht van uw actuele geneesmiddelgebruik. Uw DNAmedicatiepas geeft alleen uw persoonlijke medicatieadviezen op basis van uw DNA. Kan iedere patiënt van Amsterdam UMC zo’n pas krijgen? Op dit moment kunnen alleen patiënten en hun ouders, die binnen het project worden uitgenodigd, de DNAmedicatiepas krijgen. In de toekomst zal het standaard worden aangeboden door de afdeling klinische genetica als het DNA uitgebreid moet worden onderzocht. Daarna willen we dit verder uitbreiden naar andere specifieke patiëntengroepen.

Waarom krijgt niet iedere patiënt zo’n pas?
Vooralsnog proberen wij de DNAmedicatiepas en het gebruik ervan uit. Wij willen graag weten of de DNAmedicatiepas bevalt en of het gebruik ervan gemakkelijk is. Is dat het geval dan hopen wij andere UMC’s in Nederland voor de DNA-medicatiepas te interesseren. Dan kan de DNAmedicatiepas worden uitgegeven bij alle patiënten waarbij een uitgebreide DNA-analyse moet worden uitgevoerd.

Hoe vraag ik een pas aan?
U kunt niet zelf een pas aanvragen. De klinisch geneticus biedt u de DNAmedicatiepas aan wanneer een uitgebreide DNA-analyse moet worden uitgevoerd. Heeft u een brief van ons ontvangen, dan staat daarin vermeld hoe u de pas kunt aanvragen.

Moet ik betalen voor de pas?
Er zijn géén kosten verbonden aan de DNAmedicatiepas.

Ik ben mijn kaart kwijt, kan ik een nieuwe aanvragen?
U kunt een nieuwe pas aanvragen bij de afdeling klinische genetica. U krijgt de nieuwe pas dan thuis gestuurd.

Ik hoor niet bij uw doelgroep, maar wil wel zo’n pas. Kan ik een kaart aanvragen?
Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Is mijn kaart beveiligd?
Door middel van een QR-code zijn uw relevante DNA-gegevens op uw DNAmedicatiepas beveiligd. Gegevens die in het informatiesysteem van uw (huis)arts of apotheek worden opgeslagen zijn ook beveiligd.

Kunt u garanderen dat informatie over mij niet bij derden, zoals mijn zorgverzekering, bekend wordt?
Dat kunnen we garanderen omdat uw gegevens alleen zichtbaar worden wanneer uzelf, uw arts of uw apotheker de QR-code op uw pas scant.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
U kunt uw vraag stellen via mailadres mijnDNAmedicatiepas@amsterdamumc.nl. Een ziekenhuisapotheker van het Amsterdam UMC beantwoordt uw vraag.