Cardiochirurgie

Op Amsterdam UMC, locatie VUMC worden GEEN cardio chirurgische interventies meer uitgevoerd. Wij verwijzen u graag door naarde relevante informatie op de website van het Amsterdam UMC, locatie AMC

Uw artsen en zorgverleners

Alle artsen en zorgverleners
Dr. W.J.P. van Boven Cardiothoracaal chirurg
Prof. Dr. S.A.J. Chamuleau Cardioloog – afdelingshoofd Cardiologie
C.P.M. van Cruijsen - Douque Verpleegkundig Hoofd van de afdelingen Hartbewaking en Eerste Hart Hulp, locatie AMC en VUmc.
Drs. A.P. Durko Cardio thoracaal chirurg
Drs. M.P. Haverkamp Cardiothoracaal chirurg
W.N. Hoorn - Licht Physician Assistant in opleiding
Rien Huijbregts Cardiothoracaal chirurg
D. Janssen Cardiochirurg
Dr. D.R. Koolbergen Congenitaal Thoracaal Chirurg
Dr. R.A.F. de Lind van Wijngaarden Cardiothoracaal chirurg
Dr. F.H.J. Nauta Cardio thoracaal chirurg in opleiding
M.A Paul
Rick Paul Longchirurg
S. Spiegelenberg
Drs. S. Spiegelenberg Cardiothoracaal chirurg
Petr Symersky
Dr. P. Symersky Cardio thoracaal chirurg