Hart- en vaatziekten bij vrouwen

Amsterdam UMC, locatie VUmc zet zich actief in voor betere zorg voor vrouwen met hart- en vaatziekten. Veel vrouwen in Nederland hebben hartklachten. Helaas zijn de signalen van hartklachten bij vrouwen niet altijd duidelijk. Hierdoor krijgen veel vrouwen niet de juiste diagnose. Wij richten onderzoek, diagnose en behandelingen speciaal op vrouwen met hartproblemen. En dat maakt echt verschil.

Hartklachten bij vrouwen behandelen wij op onze hartpoli voor vrouwen, op de polikliniek cardiologie.

Naar de polikliniek cardiologie

Wat zijn hart- en vaatziekten bij vrouwen

Veel voorkomende hartziekten bij vrouwen zijn een hartaanval, ook wel hartinfarct of hartstilstand genoemd. Maar ook hartritmestoornissen, hartfalen of een lekkende hartklep. Veel voorkomende vaatziektes kunnen zijn: trombose, vernauwing van slagaders en slagaderverkalking. Mannen en vrouwen kunnen allebei hart- en vaatziekten krijgen. Maar bij vrouwen zien hartklachten er anders uit dan bij mannen.

Oorzaken hart- en vaatziektes bij vrouwen

Bekende oorzaken van hart- en vaatziekten zijn:

 • roken
 • te hoog cholestrol
 • overgewicht
 • hoge bloeddruk
 • diabetes (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten die in de familie voorkomen

Bij vrouwen kunnen er ook andere oorzaken zijn voor hartproblemen. Denk aan hormonen, een zwangerschap of de overgang.

Hormonen en hartklachten

Door de menstruatiecyclus hebben vrouwen te maken met schommelingen in de hormonen. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Amsterdam UMC doet op het gebied van vrouwencardiologie hier veel onderzoek naar. De laatste resultaten passen wij direct toe in onze behandelingen. Zo krijgt u altijd de beste zorg bij hart- en vaatziekten.

Een zwangerschap en hartklachten

Sommige vrouwen krijgen tijdens de zwangerschap zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapsdiabetes of een hoge bloeddruk. Heeft u dit tijdens de zwangerschap gehad? Dan is het risico op hart- en vaatziekten hoger. Het is dan belangrijk dat u uw bloeddruk of bloedsuiker goed in de gaten blijft houden. Binnen Amsterdam UMC, locatie VUmc is er een hechte samenwerking tussen de afdelingen cardiologie en verloskunde . Zo ontvangt u bij ons zorg op maat.  

De overgang en hartklachten

Mannen hebben vanaf 50 jaar een grotere kans op hart- en vaatziekten. Vrouwen hebben hier vanaf 60 jaar een grote kans op. Dit is een groot verschil. Wij denken nu dat vrouwelijke hormonen vrouwen langer ‘beschermen’ tegen hart- en vaatziekten. Om dit zeker te weten, doen wij hier veel onderzoek naar. Vanaf de overgang hoopt bij vrouwen ook meer vet op rond de buik en stijgt de cholesterol. Dit zorgt voor een groter risico op hart- en vaatziekten. Vermoedt uw huisarts dat u een verhoogd risico heeft op een hart- of vaatziekte door de overgang? Dan kan hij of zij u doorverwijzen naar onze polikliniek cardiologie.

Symptomen van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Pijn op de borst of een steek in de bovenarm zijn bij mannen klachten die kunnen wijzen op hart- of vaatziekten. Bij vrouwen zijn de tekenen voor hart- en vaatziekten veel minder duidelijk. Symptomen voor een hartaanval bij vrouwen kunnen zijn:

 • moeheid
 • kortademigheid
 • pijn tussen de schouderbladen
 • pijn in de bovenbuik, kaak, rug of nek
 • duizeligheid
 • onrustig gevoel
 • angst
 • misselijkheid
 • braken

Deze eerste tekenen worden vaak niet herkend als hart- en vaatziekten. Gelukkig komt daar steeds meer verandering in. Op onze polikliniek cardiologie kunt u uw klachten bespreken met een cardioloog gespecialiseerd in vrouwen en het vrouwenhart.

Meer over de polikliniek cardiologie

Behandelen van hart- en vaatziekten bij vrouwen

Gelukkig zijn voor veel hart- en vaatziekten behandelingen mogelijk. Is bij u vastgesteld dat u een hart- of vaatziekte heeft? Dan bent u bij Amsterdam UMC, locatie VUmc aan het juiste adres. Wij zijn ons bewust van de verschillen in hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen. Zo krijgt u bij ons de beste zorg bij hart- en vaatziekten. Onze cardiologen zijn heel ervaren in verschillende behandelingen, zoals:

 • dotter- en stentbehandeling
 • hartoperaties
 • plaatsen van een pacemaker

Ook zorgen wij goed voor u na een behandeling van een hart- of vaatziekte. Zo krijgt u bijvoorbeeld hartrevalidatie om uw lichamelijke conditie weer snel op peil te krijgen.

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Amsterdam UMC, locatie VUmc vindt het belangrijk om onderzoek te doen naar de verschillen tussen ziektes bij mannen en bij vrouwen. Het bestuur heeft daarom aan interventiecardioloog Yolande Appelman de opdracht gegeven op een werkgroep op te richten. Het doel van deze werkgroep is om artsen, onderzoekers en studenten binnen Amsterdam UMC bewuster te maken van gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen.