Het Algemene Ouderencentrum richt zich op patiënten die problemen hebben binnen verschillende gebieden, zoals mobiliteitsproblemen en geheugenproblemen.

Het doel van het Algemene Ouderencentrum is om te achterhalen of en hoe deze problemen met elkaar in relatie staan en hoe ze kunnen worden opgelost.

De patiënt spreekt tijdens het bezoek met een internist-ouderengeneeskunde en een verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde.

Er worden verschillende mobiliteits- en geheugentesten gedaan. Indien nodig wordt er een CT-scan gemaakt. Al deze testen vinden plaats op 1 dag.

Net als bij de andere poliklinieken van het Centrum voor Ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) worden de resultaten van deze testen besproken tijdens een gezamenlijk overleg met de betrokken specialisten. Dat zijn een internist-ouderengeneeskunde, een verpleegkundige consulent ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut, een ouderenpsychiater en een neuroloog. Na het overleg kunnen we meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de problemen en wat er aan kan worden gedaan.

Soms kunt u starten met medicatie, krijgt u een verwijzing naar een psycholoog of wordt zorg voor thuis via een casemanager opgestart.

Het uitgangspunt is om in overleg met de patiënt en/of naasten te beslissen of er een traject moet worden gestart. Hierbij wordt rekening gehouden met welke situatie de patiënt zich het prettigst en meest geholpen voelt.