Dermatologie is het specialisme dat gaat over alle mogelijke problemen van de huid. De afdeling dermatologie Amsterdam UMC, locatie VUmc, is per 24 januari 2019 verplaatst naar Amsterdam UMC, locatie AMC.