Educatie

Groepsbijeenkomsten

Prisma

PRISMA is een groepseducatie programma welke mensen met Diabetes type 2 in korte tijd (2 dagdelen) alles leert om de eigen ziekte (of het risico erop) te begrijpen en eigen keuzes te maken over de omgang ermee m.b.t. voeding, beweging, roken, medicijnen innemen en hulp vragen. Het wordt gegeven aan groepen van 8-12 deelnemers door ervaren trainers uit het diabetesteam VUmc.

PRISMA is een effectieve en onderbouwde methodiek om groepseducatie te geven. De methodiek kenmerkt zich door de open, respectvolle en empathische houding van de trainer. Door het stellen van vragen door de trainer wordt de eigen ervaring en de al in de groep aanwezige kennis gebruikt om de deelnemers aan het denken te zetten over het eigen gedrag en de eigen mogelijkheden om een positieve invloed uit te oefenen op gezondheid en omgang met ziekte. De trainer stimuleert middels de interne motivatie van de deelnemers om een persoonlijk actieplan te formuleren wat gaat over het eigen gedrag.

PRISMA heeft inhoudelijke modules beschikbaar over: diabetes, preventie van diabetes, hart en vaatziekten (secundaire preventie en hartrevalidatie) en preventie van hart en vaatziekten.

Bekijk voor uitgebreidere informatie de volgende websites:

  • Een website met inhoudelijke informatie over de risicofactoren van diabetes type 2 en wat je hieraan kunt doen: www.prismacursus.nl

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de cursus, neem dan contact op met een van uw diabetes hulpverleners.

Hypo bewust training

Preventietraining Hypoglykemie

De preventietraining hypoglykemie is bedoeld voor mensen met diabetes en problemen met hypo ‘s. De training is gericht op het herkennen, corrigeren, voorspellen en voorkomen van hypo’ s en het omgaan met (het risico op) hypo ‘s.

De cursus duurt 4 weken en bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten van een dagdeel, die gegeven worden door getrainde diabeteshulpverleners. Tijdens de cursus doorlopen de deelnemers thuis 2 interactieve internetmodules en houden ze een dagboekje bij.

Investering
Er wordt van elke deelnemer aanwezigheid en actieve deelname verwacht bij de 3 groepsbijeenkomsten. Tevens is het de bedoeling dat het ‘huiswerk’ wordt gemaakt: het doorlopen van de internetmodules (ca. 1 uur per 2 weken) en het bijhouden van het dagboekje.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor volwassenen met diabetes type 1 en 2 (ingesteld op insuline) die:

  • de afgelopen jaren één of meerdere ernstige hypo ‘s hebben gehad, waarbij hulp van anderen nodig was om te herstellen;
  • of hypo ‘s niet goed meer voelen aankomen (hypo-unawareness).

Deelnemen
Wilt u deelnemen aan de cursus, neem dan contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige. Hij of zij kan bekijken of de cursus geschikt voor u is en u meer informatie geven. www.hypobewust.nl

Diabetes de Baas

Beter in balans leven met uw diabetes? Maak dan kennis met Diabetes de Baas

Wie en wat is Diabetes de Baas?
Diabetes de Baas is een groepscursus waarin u handvatten krijgt aangereikt die u kunnen helpen beter met uw diabetes om te gaan. De cursus is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat uit acht tot tien deelnemers. De cursus wordt in het voorjaar en najaar gegeven op de polikliniek Diabetes Mentaal van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Wat houdt het in?
Vaak zien mensen met diabetes zich geplaatst voor een dilemma: wat moet voorrang krijgen, mijn diabetes of het 'normale' leven? Beiden zijn belangrijk, maar hoe voorkom je dat het een ten koste gaat van het ander?

En hoe voorkom je dat je opgebrand raakt door je diabetes? Diabetes de Baas is speciaal ontwikkeld om mensen met diabetes te helpen een balans te vinden tussen de eisen die de diabetes stelt en de eisen van het normale leven. Zodat zijzelf weer de baas worden over hun diabetes. De bijeenkomsten zullen begeleid worden door trainers van het diabetesteam. Hierbij kunt u denken aan de medisch psycholoog en de diabetesverpleegkundige.

Wat wordt er van mij verwacht?
Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid op de cursus. U krijgt een cursusmap waarbij u gevraagd wordt om voor elke bijeenkomst een hoofdstuk te lezen en opdrachten te maken. U wordt gevraagd actief mee te denken en uw ervaringen, gedachten en ideeën te delen.

Wat levert Diabetes de Baas mij op?
Het programma is wetenschappelijk onderzocht en effectief gebleken. U leert om te gaan met uw diabetes zoals u dat wilt door het stellen van doelen, het maken van een actieplan, het ontdekken van mogelijke hindernissen en hoe deze te overkomen. U krijgt de gelegenheid andere mensen met diabetes te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten als u.

Ik heb nog nooit aan zoiets meegedaan!
Voor sommige mensen zal deelname aan een cursus als Diabetes de Baas nieuw zijn en onwennig. Tijdens de cursus is de sfeer informeel, vriendelijk en vertrouwelijk.

Deelname een Diabetes de Baas is gratis
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan Diabetes de Baas. Als u vrij moet nemen van uw werk om bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn, dan kunnen wij u een brief meegeven voor uw werkgever.

Wat kan ik doen als ik wil deelnemen aan de cursus?
Als u denkt dat deze cursus iets voor u is, of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Polikliniek Diabetes Mentaal
Marloes Hogenelst, GZ-psycholoog T (020) 444 0190, donderdag 09.30 - 12.30 uur of uw vraag mailen naar: diabetesmentaal@amsterdamumc.nl   

U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om te bespreken of uw verwachtingen aansluiten bij wat de cursus u kan bieden.

Patiëntenvoorlichtingsavond

Het diabetescentrum organiseert 1 x per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes, hun familie en vrienden. Ook mensen die niet in VUmc behandeld worden zijn van harte welkom. De laatste voorlichtingsbijeenkomst vond plaats op maandag 11 juni 2018.