Samenwerking met andere ziekenhuizen

De afdeling hematologie is een consultatiecentrum voor 15 ziekenhuizen in de regio van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) en van het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente (IKST).  Dat betekent dat we nauw betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hematologische ziekten in deze ziekenhuizen in de regio. Het kan zijn, dat een deel van uw behandeling niet in VUmc maar in een van deze ziekenhuizen in deze regio wordt gegeven, onder het motto; behandeling dicht bij huis als het kan, en in VUmc als het moet.

Indien u een stamceltransplantatie ondergaat met uw eigen stamcellen (“autologe stamceltransplantatie”) kan het zijn dat u na de transplantatie wordt overgeplaatst naar het OLVG west in Amsterdam of het Spaarne gasthuis in Hoofddorp.
 
Tevens is er samenwerking met het Isala ziekenhuis voor patiënten uit de regio Zwolle, die na een behandeling met stamcellen van een donor (“allogene stamceltransplantatie”),  de nazorg in veel gevallen weer in Isala zal plaatvinden.