Tweede mening (second opinion) - MS Centrum

Het is mogelijk om het MS Centrum Amsterdam te bezoeken voor een second opinion (een tweede mening van een specialist). Na uw bezoek aan ons centrum wordt u verder behandeld bij een ziekenhuis bij u in de buurt.

De verschillende mogelijkheden voor een tweede mening zijn:

Poli diagnostiek en behandeling (SOMS)

Voor mensen waarbij kort geleden de diagnose MS is gesteld of de verdenking op MS is gerezen of mensen die advies over de behandeling van MS willen, bestaat er het Second Opinion MS spreekuur. Patiënten worden gezien door één van de MS-neurologen of door een arts-assistent neurologie onder supervisie van een MS-neuroloog. Enkele weken later komen zij terug voor het bespreken van de conclusie. Op basis van de verwijsbrief van de behandelend arts kan ervoor gekozen worden om de patiënt op de one-stop poli in te delen. Hierbij vindt het intake en uitslag gesprek op één dag plaats.

Poli MS en Cognitieve klachten (SOMSCOG)

Voor mensen met cognitieve klachten is er een poli MS en cognitieve klachten. Tijdens een dagopname op de polikliniek neurologie krijgt men een neurologisch consult gecombineerd met neuropsychologisch onderzoek en aanvullende diagnostiek. Twee weken na deze screeningsdag vindt er een uitslaggesprek plaats. Vervolgens wordt er terugverwezen naar de behandelend arts met een behandeladvies op maat. Er is nog geen eenduidig bewijs op welke manier de diagnose voor cognitieve klachten bij MS gesteld moet worden. Ook is nog niet bekend wat de beste behandeling is. Afhankelijk van de conclusies van het onderzoek zal men uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is toename van de kennis over cognitieve klachten en de behandelmogelijkheden bij MS.

Doorverwijzen

Om in aanmerking te komen voor SOMS of SOMSCOG poli moet de behandelend neuroloog of huisarts een brief sturen naar de polikliniek neurologie van Amsterdam UMC locatie VUmc. Graag in de brief vermelden of het gaat om polikliniek SOMS of SOMSCOG. De MRI-scans graag op CD-ROM meesturen met de brief van de verwijzer, dan wel separaat sturen.

Poli Revalidatie en MS

Het MS-revalidatieteam levert zorg op maat met individuele behandelprogramma's. Het team heeft speciale expertise op het gebied van vermoeidheid, loopproblemen en spasticiteitsbehandeling. De behandeling van vermoeidheid bestaat uit cognitieve gedragstherapie. Bij loopproblemen wordt op indicatie een gangbeeldanalyse verricht en bestaat de behandeling uit lokale spasticiteitsbehandeling, een spalk of fysiotherapie. Bij uitgebreide functioneel belemmerende spasticiteit kan na een proefbehandeling besloten worden tot behandeling met een baclofenpomp.

Doorverwijzen

Om in aanmerking te komen voor bovenstaande poli moet men worden doorverwezen door de behandelend neuroloog. Hiervoor kunnen zij een brief richten aan polikliniek revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Poli MS en werk

Dit spreekuur is bedoeld voor mensen met MS die door hun ziekte kampen met vragen of zorgen hoe ze een en ander het beste kunnen combineren met hun werk. Hierbij werkt de afdeling revalidatiegeneeskunde samen met de polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC.

Doorverwijzen

De behandelend arts kan de doorverwijzing verzorgen.

NOVU (Neuro-Oftalmologie Vision Unit)

Visuele problemen bij MS zijn complex. Het MS-neuro-oftalmologie team van VUmc bezit state-of-the-art equipment voor structureel en functioneel onderzoek van het hele visuele systeem en de oogbewegingen. Zij bieden specifieke farmacologische en visuele rehabilitatie behandelingsopties voor mensen met MS-gerelateerde oogklachten. Patiënten kunnen worden verwezen door de behandelend arts middels een brief met referentie 'NOVU' aan polikliniek oogheelkunde van Amsterdam UMC.

Bepalen van antistoffen tegen MS-medicijnen

Sommige patiënten, die interferon-bèta (IFNß) gebruiken als MS-medicijn, kunnen neutraliserende antistoffen aanmaken tegen de IFNß. Als dit het geval is, werken de medicijnen niet meer goed en moet overwogen worden om over te stappen naar andere medicatie. Bij het Klinisch Chemisch laboratorium van Amsterdam UMC kan de aanwezigheid van neutraliserende antistoffen in het bloed bepaald worden.

Beoordelen MRI-scans op complicaties

Sommige MS-medicatie kan de ernstige bijwerking progressieve multifocale leukoencefalopathie (PML) geven. Dit is een zeldzame infectie van de hersenen die kan leiden tot ernstige invaliditeit of overlijden. PML wordt veroorzaakt door het JC-virus (JCV). Dit virus komt bij meer dan de helft van de bevolking voor, maar veroorzaakt alleen ziekte bij verminderde afweer door bepaalde medicijnen, zoals natalizumab. Het Image Analysis Center (IAC) van de afdeling radiologie biedt de mogelijkheid om de MRI-scans te laten beoordelen van mensen met MS die JC-virus positief zijn en natalizumab gebruiken. De experts op het gebied van MS en opportunistische infecties zullen de MRI-scans beoordelen.